In 2014 hebben we onze strategie voor 2015-2020 geformuleerd. De komende jaren werken we aan een wereld zonder tuberculose langs drie pilaren die elkaar versterken:

• Zorgen dat iedereen met tbc gevonden, gediagnostiseerd en behandeld wordt (access)
• Het vergaren en delen van kennis voor een zo effectief mogelijke bestrijding van tbc met bestaande en nieuwe methodes  (evidence)
• Het versterken van de lokale infrastructuur en samenwerking tussen overheid, samenleving en private partijen (supportive systems)

strategic map picture