Onderzoek

Je moet je vijand kennen om hem te kunnen verslaan. Voor de strijd tegen tuberculose betekent dat bijvoorbeeld het analyseren van de beschikbare gegevens op trends, cijfers en doelgroep Zimbabwe_fiets voor Village Health work program voor patient bezoekspecifieke ontwikkelingen. Of het organiseren van grootschalige prevalentieonderzoeken om de daadwerkelijke tbc-last in een land in kaart te brengen. Onze experts helpen landen om de juiste data te verzamelen en te interpreteren. Op basis hiervan kunnen gerichte en onderbouwde plannen worden gemaakt en uitgevoerd, zodat de eliminatie van tuberculose stapje voor stapje dichterbij komt.

Daarnaast zoeken we steeds naar de beste manieren om tuberculose te bestrijden. We testen richtlijnen en methodes in de praktijk om te leren wat werkt en wat niet – en onder welke voorwaarden een succesvolle aanpak kan worden opgeschaald. Omdat we dit soort onderzoek over de hele wereld doen, kunnen we de resultaten vergelijken en delen voor een sneller leerproces. Tegelijkertijd met het ontwikkelen, implementeren en leiden van onderzoek werken we ook aan de opbouw van lokale onderzoekscapaciteit, zodat landen steeds meer hun eigen onderzoek kunnen doen.