Wat we doen in Nederland

KNCV Tuberculosefonds ondersteunt al meer dan 110 jaar de tbc-bestrijding in Nederland door te zorgen voor:

  1. Coördinatie en advisering van professionals en beleidsmakers
  2. De ondersteuning van professionele richtlijnen en besluitvorming in de Commissie Praktische Tuberculosebestrijding (CPT)
  3. De evaluatie van screeningsprogramma’s/surveillance en operationeel onderzoek
  4. Verzorgen en ondersteunen van onderwijs over tuberculose
  5. Publieksvoorlichting
  6. Ondersteunen van individuele patiënten

KNCV Tuberculosefonds werkt hiervoor nauw samen met GGD’en, RIVM CIb, professionele beroepsorganisaties (zoals NVALT, NVMM, NVHB, NVK, V&VN, MTM BeVe) en universiteiten. Maar ook met een platform van tuberculose-patiënten.

Door een actieve en gestructureerde aanpak behoort Nederland tot één van de landen met de laagste incidentie in de wereld, met een incidentie van 4,9: 100.000 personen. Toch wordt tuberculose in Nederland nog dagelijks vastgesteld. Driekwart van de tbc-patiënten is geboren in landen waar de tuberculose nog een groot probleem is.

Het doel van de Nederlandse tbc-bestrijding is overdracht van tuberculose in Nederland te voorkomen, door:

  • Het zorgdragen voor goede, voor iedereen toegankelijke, diagnose, behandeling en begeleiding
  • Het beperken van overdracht van de ziekte door vroege opsporing in risicogroepen
  • Het voorkomen van nieuwe gevallen door preventieve behandeling van personen die geïnfecteerd zijn met de tuberculosebacterie en een hoge kans hebben op ontwikkelen van ziekte
  • Het voorkomen van nieuwe gevallen door vaccinatie van risicogroepen

De behandeling van tbc-patiënten vindt vooral poliklinisch bij de longarts plaats. De arts tbc-bestrijding van de GGD behandelt de patiënten die daar gediagnosticeerd worden. Patiënten met gecompliceerde vormen van tuberculose kunnen in gespecialiseerde centra worden behandeld, (Beatrixoord (UMCG) en Dekkerswald (Radboud Universiteit Nijmegen). De GGD is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van bron- en contactonderzoek, screening van immigranten en asielzoekers, screening van reizigers, preventieve behandeling van tbc-contacten of personen met een verminderde weerstand, vaccinatie van kinderen uit risicogroepen en de ondersteuning van tbc-patiënten.

De centrale ondersteuning die KNCV Tuberculosefonds geeft, is essentieel voor het verbeteren en behoud van de kwaliteit.