organogramOrganisatiestructuur

Bestuur

KNCV Tuberculosefonds is een vereniging. De dagelijkse leiding wordt gevormd door de Algemeen Directeur . De Algemeen Directeur wordt hierin bijgestaan door het management team. De ledenvergadering is het hoogste besluitvormende orgaan. KNCV Tuberculosefonds heeft een Raad van Toezicht bestuursmodel.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Mw. Mirella Visser, voorzitter
 • Dhr. Ton van Dijk, vice-voorzitter
 • Mw. Maria van der Sluijs-Plantz
 • Dhr. Jan Hendrik Richardus
 • Mw. Wieneke Meijer
 • Dhr. Rolph van der Hoeven
 • Dhr. Johan van ’t Hag

Algemeen Directeur en Management Team

Kitty van Weezenbeek, arts, PhD, MPH, is Algemeen Directeur van KNCV Tuberculosefonds.

Het Management Team bestaat uit de Algemeen Directeur plus:

 • Agnes Gebhard, Directeur Technical Division
 • Diana Numan, Directeur  Operations Division
 • Lucian Roeters, Directeur Finance Division en deputy voor de executive director

Het Strategisch Team bestaat uit het Management Team plus:

 • Katja Brenninkmeijer, Hoofd Human Resource Management
 • Mustapha Gidado, Directeur van Challenge TB
 • Annemieke Groenendaal, Hoofd Communicatie en Fondsenwerving
 • Beatrijs Stikkers, adviseur Public Affairs
 • Nathalie Veenman, Hoofd Resource Mobilization
 • Connie Erkens, Teamcoördinator Team Nederland en Eliminatie
 • Susan van den Hof, Teamcoördinator Team Evidence
 • Kathy Fiekert, Teamcoördinator Team System Support & Key Populations
 • Mayra Arias,  Teamcoördinator Technical

Kader Goed Bestuur bij KNCV Tuberculosefonds

De Code Wijffels toegepast

Het door KNCV Tuberculosefonds ontwikkelde “Kader goed bestuur bij KNCV Tuberculosefonds” sluit nauw aan bij het door de Commissie Wijffels ontwikkelde gedachtegoed. Dit gedachtegoed is in 2005 vastgelegd in de Code Goed Bestuur vastgesteld door de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland (voorheen de VFI).

Met het opstellen van het Kader Goed Bestuur voor KNCV Tuberculosefonds is beoogd om de voorwaarden te scheppen voor goed bestuur, effectief toezicht op het bestuur en transparante verantwoording (vooraf en achteraf). Jaarlijks leggen bestuurders en toezichthouders van KNCV Tuberculosefonds verantwoording af over de toepassing en werking van bestuur en toezicht aan de ledenvergadering en in het jaarverslag.

Het Kader Goed Bestuur beoogt, evenals de Code Wijffels, een meerwaarde onder meer door het stimuleren van de kwaliteit van het functioneren van de organisatie. Dit kwaliteitsoogmerk vormt de leidraad voor de inrichting van “governance” voor KNCV Tuberculosefonds; Dit functioneren betreft realisering van de doelstelling, een optimale besteding van middelen, efficiënte bedrijfsvoering en passende fondsenwerving.

‘Kader Goed Bestuur’ toegepast bij KNCV Tuberculosefonds
Om het ‘Governance and Management Framework’ (bijgewerkt per juni 2014) van KNCV Tuberculosefonds, klik hier. (Engelstalig document).

Juridische vorm
KNCV Tuberculosefonds is een vereniging met leden.

Statuten
Voor de nieuwste versie (23 augustus 2012) van de Statuten van KNCV Tuberculosefonds, klik hier.