Vereniging en leden

KNCV Tuberculosefonds is een vereniging. De dagelijkse leiding wordt gevormd door de directie. De directie wordt hierin bijgestaan door het management team. De ledenvergadering is het hoogste besluitvormende orgaan. KNCV Tuberculosefonds heeft een Raad van Toezicht bestuursmodel.

KNCV Tuberculosefonds leden:

Ereleden en buitengewone leden

Ereleden

  • De heer dr. H.B. van Wijk, arts

Buitengewone leden

Buitengewone leden kunnen zijn instellingen en natuurlijke personen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg of die KNCV Tuberculosefonds in haar werk willen steunen.