Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

 

KNCV Tuberculosefonds zet zich al 115 jaar in voor het terugdringen van tuberculose, in Nederland en in de wereld.

KNCV Tuberculosefonds is in 1903 opgericht als overkoepelende organisatie van alle Nederlandse organisaties die betrokken waren bij tuberculosebestrijding. De meeste van hen waren maatschappelijke initiatieven! KNCV was een van de oprichters van de UNION evenals van het STOP TB Partnership. Gedurende de 115 jaar van zijn bestaan heeft KNCV een cruciale rol gespeeld in het elimineren van TBC in Nederland en het ondersteunen in de voorbereiding hierop van landen waar TBC veel voorkomt. Hoewel TBC in Nederland onder controle is, met acht van de tien TBC-patiënten geboren in het buitenland, blijft tuberculose de dodelijkste infectieziekte wereldwijd, met bijna 5000 sterfgevallen per dag. Dit is onaanvaardbaar: TB is te voorkomen en te genezen!

Het doel van KNCV Tuberculosefonds is om de wereldwijde TBC-epidemie te helpen beëindigen. Dit doen we door landen te assisteren met de introductie van effectieve interventies en nieuwe technologieën die aansluiten bij de behoeften van de patiënten en hun families en de realiteit van de betrokken gezondheidssystemen. KNCV heeft in Nederland meer dan een eeuw ervaring met de ontwikkeling en aanpassing van een waterdichte en patiëntvriendelijk tuberculose programma, dat de behoeften van patiënten en hun familie centraal stelt. Dat werkte toen en nog steeds. En dat doen we nu wereldwijd! In Afrika, Azië en Oost Europa werken we nauw samen met (lokale) overheden, gezondheidswerkers en de lokale gemeenschap om te zorgen dat we de modernste interventies aanbieden in een vorm die het beste past bij de gezondheidszorg en patiëntengroepen in het desbetreffende land. En dat werkt ook daar!

Wij zijn een toonaangevend internationaal kennis- en expertisecentrum voor tbc-bestrijding.
Met verve zetten wij ons in voor het terugdringen van de wereldwijde tbc-epidemie en tegen de verdere verspreiding van medicijnresistente tuberculose.

Onze professionals, onder wie artsen, onderzoekers, sociaal-verpleegkundigen, training experts en epidemiologen, werken over heel de wereld. We voeren ons werk uit vanuit ons centrale kantoor in Den Haag en onze kantoren in de regio’s en landen.

organogram