Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Wat is digitale zorg?

Digitale zorg of eHealth is een typisch containerbegrip. Het gaat om persoonsgerichte zorg ondersteund door informatie- en communicatietechnologieën daar waar het kan en daar waar het past, waarmee ook tijd vrijgemaakt wordt voor iedereen die geen gebruik wil of kan maken van digitale toepassingen. Digitale zorg is een middel om een patiënt in staat te stellen om zijn/haar gezondheid te ondersteunen of te verbeteren.

Digitale zorgtoepassingen kunnen een bijdragen leveren aan het verbeteren van zorgprocessen, het efficiënter en/of veiliger maken van de zorg en een patiënt gerichtere aanpak bewerkstelligen.

Wanneer je het hebt over digitale zorg dan komt al snel de term Blended Care (gemengde zorg) voorbij. Wanneer een patiënt Blended Care krijgt aangeboden worden reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd met online interventies zoals bijvoorbeeld beeldbellen, online monitoring van medicijninname en online inzage in het eigen patiëntendossier. Juist deze combinatie kan tot betere en efficiëntere zorg leiden.

We spreken hier verder over digitale zorg, omdat de toekomst niet gaat over eHealth of mHealth maar om digitale gezondheidszorg.

Ordening

Digitale zorg is een containerbegrip en bovendien worden termen regelmatig door elkaar heen gebruikt. Beide kan leiden tot verwarring. Om deze reden probeert men vaak het begrip te ordenen. Een nog steeds veel gebruikte ordening is die van Nictiz (2012). Hier wordt een onderverdeling gemaakt van eHealth-toepassingen naar zorgproces: e-zorg (het primaire zorgproces), e-zorgondersteuning (werkzaamheden ter ondersteuning van het primaire proces) en e-public health (activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting). Alle drie categorieën worden nog verder onderverdeeld. In de tabel hieronder worden enkele toepassingsvarianten die veel voorkomen getoond.

N.B. Het aanbod eHealth-toepassingen is groot en blijft groeien. Het is daarom onmogelijk om hier een actueel totaaloverzicht van het eHealth aanbod te geven. Daarom volgt hieronder een korte beschrijving van de verschillende typen eHealth-toepassingen met enkele voorbeelden. Voor ervaringen en toepassingen  

Trends

Zorg op afstand – Gezondheidszorg, m.n. routinematige dingen, verplaatsen zich steeds meer van het ziekenhuis, de huisarts of de GGD naar dichter bij huis. Met behulp van technologie zal de patiënt steeds meer zelf doen, onafhankelijk van locatie en tijdstip. Uiteraard altijd in samenspraak met de client. Het document De juiste zorg op de  juiste plek geeft hier een interessante kijk op.

Shift eigenaarschap data

De patiënt zal steeds meer regie krijgen over zijn/haar eigen data. Ook de informatie uit de stappenteller of bloeddrukmeter kunnen gedeeld worden met de zorgverlener. Met wie dit gedeeld wordt zal de patiënt meer en meer zelf bepalen. De ontwikkelingen rondom MedMij en persoonlijke gezondheidsomgevingen spelen hierin een belangrijke rol.

Digitale zorg zal steeds meer as usual worden ingezet – Digitale zorg zal worden aangeboden voor iedereen die het wil en kan. Fysieke zorg komt op de tweede plek. De vrijgekomen tijd wordt besteed aan de patiënten die meer begeleiding nodig hebben.

De scheiding tussen consumenten – en professionele digitale zorgtechnieken vervaagt.

Een bloedglucosemeter of een hartslagmeter op de telefoon zijn typisch voorbeelden van consumenten digitale zorg. Het zijn toepassingen die direct op de markt komen, de gezondheid van de consument ondersteunen en zonder tussenkomst van zorgverleners wordt aangeboden. Professionele digitale zorgtechnieken worden door, voor of met zorgverleners ontwikkeld en toegepast in het zorgproces binnen een behandelrelatie. Voorbeelden daarvan zijn een voor de patiënt online toegankelijk medisch dossier of de mogelijkheid voor beeldcommunicatie met de huisarts.

Direct aan de slag

In deze one-pager worden een aantal eHealth toepassing benoemd waarmee je direct zelf aan de slag kunt. (binnenkort online)