Elektronische patiëntendossiers en persoonlijke gezondheidsdossiers

Gezondheidsgegevens staan nu vaak verspreid opgeslagen bij verschillende instellingen (ziekenhuizen, de huisarts, de GGD of de sportschool) en dus in meerdere (elektronische patiënten)dossiers. Die gefragmenteerde informatie kon voorheen alleen bekeken worden door op die verschillende plekken informatie op te vragen. Eén plek, met één volledig overzicht van alle gezondheidsgegevens ontbrak. De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan hier verandering in brengen.

Een PGO is een door de patiënt zelf gekozen en beheerde omgeving waarin iemand al zijn/haar gezondheidsgegevens kan bekijken en beheren. De omgeving kan een app of website zijn, zolang communicatie tussen zorginformatiesystemen van verschillende instellingen maar veilig en vertrouwd is. MedMij stelt hier samen met het veld de afspraken voor op.

Klik hier voor de animatiefilm ‘Wat is MedMij?’

Klik hier voor de animatiefilm ‘Uitleg over het MedMij Afsprakenstelsel’

Door informatie inzichtelijk te maken in één overzicht zijn veranderingen in de gezondheid beter inzichtelijk en wordt de patiënt in staat gesteld beter geïnformeerde beslissingen te nemen over zijn/haar gezondheid. De patiënt bepaalt zelf welke soort gegevens met welke zorgaanbieders mogen worden uitgewisseld bij behandeling, waardoor ook de behandelaar beter geïnformeerd is.

Per 1 juli 2020 moet iedereen met MedMij eigen gezondheidsgegevens digitaal kunnen inzien en in staat zijn om aan te geven welke gezondheidsgegevens met welke zorginstellingen mogen worden uitgewisseld bij behandeling.