Alle patiënten met tuberculose en latente tuberculose infectie (LTBI) die een (preventieve) medicatie ontvangen, worden door de sociaal verpleegkundige van de GGD begeleid tijdens de behandeling. De intensiteit van de begeleiding varieert van enkele contactmomenten tijdens de behandeling tot dagelijkse contacten voor het onder de supervisie innemen van medicatie. Verder onderzoeken sociaal verpleegkundigen alle nieuwe patiënten (inclusief de patiënten die gediagnosticeerd worden in het ziekenhuis) wat betreft klinische conditie, sociale achtergrond en voeren contactonderzoek uit. De effectiviteit van verpleegkundigen begeleidingingsinterventies is onbekend.

Het doel van het project Improving Patient Support Interventions (IPSI) is het genereren van wetenschappelijk bewijs voor in de verpleegkundige begeleiding van patiënten met tuberculose of personen die in Nederland behandeld worden voor een latente tuberculose infectie (LTBI).

Het onderzoeksproject werd eind 2018 afgerond. De verwachting is dat er nog twee artikelen worden gepubliceerd; een artikel over DOT en een beschrijvend onderzoek over de huidige Nederlandse situatie. Het streven is dat de verzamelde resultaten verder kunnen helpen bij het schrijven van een richtlijn voor de verpleegkundige begeleiding van patiënten met TBC en LTBI.

In het IPSI-project zijn de volgende artikelen inmiddels gepubliceerd:

  • Niesje Jansen-Aaldring , Sarah van den Berg, Susan van den Hof, Patient support during treatment for active tuberculosis and for latent tuberculosis infection: Policies and practices in European low‐incidence countries. Journal of Advanced Nursing, 2018, 1-11. [Geen open access.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29964334