Screening op TBC-infectie en een preventieve behandeling bij geïnfecteerde mensen kan TBC-ziekte voorkómen. Het project TB Endpoint onderzoekt hoe deze vorm van TBC-preventie het beste kan worden uitgevoerd bij drie specifieke migrantenpopulaties in Nederland.

Projectomschrijving TB ENDPoint (2015 -2020)

Tuberculose (TBC) wordt in Nederland nog dagelijks vastgesteld. Driekwart van de TBC-patiënten is in een land geboren waar TBC nog veel voorkomt. Immigranten en asielzoekers zijn verplicht zich op TBC te laten onderzoeken als zij in Nederland komen wonen. Dat gebeurt doorgaans met een longfoto. Op deze manier wordt TBC vroeg opgespoord. Een op de vijf van de gezonde immigranten is echter geïnfecteerd met de TBC-bacterie en heeft een verhoogde kans om later de ziekte te ontwikkelen. Screening op TBC-infectie en een preventieve behandeling bij geïnfecteerde mensen kan TBC-ziekte voorkómen.

Het project TB Endpoint onderzoekt hoe deze vorm van TBC-preventie het beste kan worden uitgevoerd. Door kwalitatief onderzoek wordt kennis opgedaan over de aanpak die het beste aansluit bij deze doelgroepen. Kosteneffectiviteitsanalyse met wiskundige modellen levert de informatie die nodig is om de juiste doelgroepen voor screening te kiezen.

Voor meer informatie over dit project bezoek hier de ZonMW projectpagina.