Preventie van tuberculose bij asielzoekers en immigranten

Nederland voert een succesvol beleid in de aanpak van tuberculose onder immigranten en asielzoekers. Om nog meer winst te boeken starten wij binnenkort met een project om ook gezonde mensen uit landen waar tbc veel voorkomt te onderzoeken en waar nodig preventief behandelen.

Tuberculose (tbc) wordt in Nederland nog dagelijks vastgesteld. Driekwart van de tbc-patiënten is in een land geboren waar tbc nog veel voorkomt. Immigranten en asielzoekers (afkomstig uit landen met tenminste 50 tbc-gevallen per 100.000 inwoners) zijn verplicht zich op tbc te laten onderzoeken als zij in Nederland komen wonen. Dat gebeurt doorgaans met een longfoto. Op deze manier worden mensen met tbc vroeg gevonden en behandeld. Een op de vijf van de gezonde immigranten is echter wel al geïnfecteerd met de tbc-bacterie en heeft daarmee een verhoogde kans om later de ziekte alsnog te ontwikkelen. Screening op tbc-infectie en een preventieve behandeling bij geïnfecteerde mensen kan tbc-ziekte voorkómen en daarmee ook de kans op verdere verspreiding van de ziekte binnen Nederland.

Binnenkort starten wij met het project TB Endpoint; daarin wordt onderzocht hoe deze vorm van tbc-preventie onder immigranten en asielzoekers het beste kan worden uitgevoerd. Sluit de aanpak aan bij de verschillende doelgroepen? Wat werkt het best en is het meest kosteneffectief? Met drie proefprojecten wordt informatie verzameld die nodig is om de juiste doelgroepen en aanpak voor screening voor tbc te kiezen.

Het project, met een totale looptijd van vier jaar, wordt uitgevoerd door een consortium van GGD’en, universiteiten en RIVM onder leiding van KNCV Tuberculosefonds en wordt gesubsidieerd door ZonMW.