Onderzoek

Onderzoek

Het wetenschappelijk onderbouwen van nieuw en bestaand beleid en interventies in de TBC-bestrijding is een speerpunt van KNCV Tuberculosefonds.

Surveillance/TBC-online

Tuberculose is een meldingsplichtige ziekte. De arts die de diagnose stelt, meldt dit bij de GGD. De GGD geeft de melding door aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) via het Nederlands Tuberculose Register (NTR-Osiris). Het RIVM beheert, analyseert en rapporteert over deze NTR gegevens. Meer informatie over de surveillance en de meest recente surveillancerapporten vindt u op de website van het RIVM.

KNCV Tuberculosefonds stelt via de internetapplicatie TBC-online een gedeelte van de NTR-gegevens beschikbaar. U kunt met deze applicatie zelf figuren en tabellen maken, bijvoorbeeld het aantal nieuwe tuberculosepatiënten per jaar, leeftijdsgroep en GGD-regio. Daarnaast maakt het KNCV Tuberculosefonds via TBC-online ook de actuele WHO-landengegevens over tuberculose toegankelijk. Deze gegevens worden gebruikt door GGD’en voor het bepalen van de doelgroepen voor screening en vaccinatie.

Operationeel onderzoek

Operationeel onderzoek is van groot belang om de tuberculosebestrijding in Nederland te blijven verbeteren en te optimaliseren naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten. KNCV Tuberculosefonds stimuleert, coördineert en ondersteunt GGD’en, ketenpartners en professionals in onderzoek naar innovaties en verbetering van de TBC-bestrijding. In de afgelopen vijftien jaar heeft het KNCV Tuberculosefonds vier onderzoeksprojecten gesubsidieerd door ZonMw afgerond.

Op dit moment werkt KNCV Tuberculosefonds aan een door ZonMw gefinancierd project voor de ontwikkeling van een verpleegkundige richtlijn voor de zorg aan mensen die worden behandeld voor tuberculose of een TBI , klik hier voor meer informatie.

Daarnaast ondersteunt KNCV kleinere onderzoeksprojecten die het huidige beleid evalueren. De uitkomsten van deze onderzoeken informeren de beleidsmakers over toekomstige beslissingen om de tuberculosebestrijding te verbeteren en optimaliseren.

KNCV Tuberculosefonds voert ook innovatief onderzoek uit. Bijvoorbeeld de Poeptest of een “alles-in-een test voor alle infectieziekten”. Deze internationale projecten onderzoeken de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van nieuwe testen om tuberculose te kunnen diagnosticeren.

 

 

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.