TB ENDPoint

Screening op TBC-infectie en een preventieve behandeling bij geïnfecteerde mensen kan TBC-ziekte voorkómen. Het project TB Endpoint onderzoekt hoe deze vorm van TBC-preventie het beste kan worden uitgevoerd bij drie specifieke migrantenpopulaties in Nederland.

Projectomschrijving TB ENDPoint (2015 -2020)

Tuberculose (TBC) wordt in Nederland nog dagelijks vastgesteld. Driekwart van de TBC-patiënten is in een land geboren waar TBC nog veel voorkomt. Immigranten en asielzoekers zijn verplicht zich op TBC te laten onderzoeken als zij in Nederland komen wonen. Dat gebeurt doorgaans met een longfoto. Op deze manier wordt TBC vroeg opgespoord. Een op de vijf van de gezonde immigranten is echter geïnfecteerd met de TBC-bacterie en heeft een verhoogde kans om later de ziekte te ontwikkelen. Screening op TBC-infectie en een preventieve behandeling bij geïnfecteerde mensen kan TBC-ziekte voorkómen.

Het project TB Endpoint onderzoekt hoe deze vorm van TBC-preventie het beste kan worden uitgevoerd. Door kwalitatief onderzoek wordt kennis opgedaan over de aanpak die het beste aansluit bij deze doelgroepen. Kosteneffectiviteitsanalyse met wiskundige modellen levert de informatie die nodig is om de juiste doelgroepen voor screening te kiezen.

Voor meer informatie over dit project kijk op de website van ZonMW.

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.