TB ENDPoint

Tuberculose (TBC) wordt in Nederland nog dagelijks vastgesteld. Driekwart van de TBC-patiënten is in een land geboren waar TBC nog veel voorkomt. Immigranten en asielzoekers zijn verplicht zich op tuberculose te laten onderzoeken als zij in Nederland komen wonen. Dat gebeurt doorgaans met een longfoto. Op deze manier wordt tuberculose vroeg opgespoord. Een op de vijf van de gezonde immigranten is echter geïnfecteerd met de tbc-bacterie en heeft een verhoogde kans om later de ziekte te ontwikkelen. Screening op tbc-infectie en een preventieve behandeling bij geïnfecteerde mensen kan Ttbc-ziekte voorkómen.

Het door ZonMw gefinancierde project TB Endpoint heeft onderzocht hoe deze vorm van TBC-preventie het beste kan worden uitgevoerd. Hiervoor zijn drie pilotstudies uitgevoerd die de uitvoer van screening op TBC-infectie onderzochten bij immigranten, asielzoekers, en gevestigde Eritrese migranten. Deze studies lieten zien dat de screening op TBC-infectie bij immigranten en asielzoekers praktisch haalbaar is, mits er goede voorlichting in eigen taal plaatsvind, een professionele tolk wordt gebruikt door de GGD’en, en er begeleiding van de client plaatsvindt door TBC-verpleegkundigen tijdens de preventieve behandeling.

Het project heeft ook een kosteneffectiviteitsanalyse met wiskundige modellen uitgevoerd. Deze studie liet zien dat de vervolgscreening op TBC-infectie kostenbesparend is ten opzichte van de screening met longfoto bij immigranten en asielzoekers die uit landen komen waar TBC nog heel veel voor komt. De screening op TBC-infectie bij de andere groepen was niet kosteneffectief, maar liet zien dat deze wel zorgt voor meer gezondheidswinst dan de screening met de longfoto. De informatie voortkomend uit het TB ENDPoint project wordt momenteel gebruikt door beleidsmakers in de keuzes voor nieuwe screeningsbeleid bij immigranten en asielzoekers.

KNCV Tuberculosefonds heeft op 7 december 2021 een internationaal symposium georganiseerd ter viering van het succesvol afronden van het TB ENDPoint symposium. De resultaten van het TB ENDPoint project zijn tijdens dit symposium gepresenteerd. Het symposium kan worden teruggezien via de volgende link: https://www.kncvtbc.org/en/2021/12/10/optimized-models-of-care-for-tb-prevention-among-migrants/.

Voor meer informatie over dit project kijk op de website van ZonMW.

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Donatie opzeggen

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.