Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

 

CBF

KNCV Tuberculosefonds is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl

ANBI
Aangezien KNCV Tuberculosefonds door de Belastingdienst aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn uw giften aan KNCV Tuberculosefonds aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

U kunt dit nagaan op de website van de Belastingdienst; zoekt u dan wel onder de naam ‘Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose’, vestigingsplaats ‘s-Gravenhage.

Ons RSIN nummer is: 002602684

Beperkt aftrekbare giften
Gewone giften zijn aftrekbaar wanneer men tussen de 1 procent tot ten hoogste 10 procent van het verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek schenkt met een minimum bedrag van € 60. Bij een jaarinkomen € 25.000 is de drempel € 250 en € 2500 het maximum aftrekbare bedrag.

Om maximale giftenaftrek te claimen bij gewone giften dient er minimaal 11 procent van het verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek geschonken te worden. U dient de gift met schriftelijk bewijzen aan te kunnen tonen. Indien men het gehele jaar een fiscaal partner heeft dienen beide inkomens opgeteld te worden voor berekening van de drempels. In veel gevallen wordt de 1 procent drempel niet gehaald.
‘Gewone’ giften kunt u direct online doen via deze website of overmaken t.n.v. KNCV Tuberculosefonds op IBAN NL37INGB0000000130 te Den Haag.

Volledig aftrekbare giften
Er is echter ook een manier waarbij uw gift volledig dus zonder drempels aftrekbaar is, namelijk een periodieke gift via een notariële akte. U kunt KNCV Tuberculosefonds meer schenken zonder netto meer te betalen omdat de Belastingdienst meebetaalt.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Schenken met belastingvoordeel.

Over KNCV Tuberculosefonds
Naam en adres van de organisatie:
‘Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose’ (KNCV Tuberculosefonds).

Postadres: Postbus 146, 2501 CC Den Haag
Bezoekadres: Benoordenhoutseweg 46, 2596 BC, Den Haag
Tel.: 070-4167222, Fax: 070-3584004
E-mail: info @ kncvtbc.org

Meer over de adresgegevens van KNCV Tuberculosefonds. U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier.

Kamer van Koophandel/RSIN nummer:
KvK nr: 40408837. RSIN nummer 2602684

Doelstelling:
Onze visie is: Een wereld zonder tuberculose
Onze missie is: De wereldwijde eliminatie van tuberculose door ontwikkeling en implementatie van effectieve, efficiënte en duurzame tbc-bestrijdingsstrategieën.

Beleidsplan:
KNCV Tuberculosefonds voert het Strategisch Plan 2015 – 2020 uit. Voor meer informatie over onze strategische aanpak en doelstellingen, zie de webpagina’s ‘wat we doen

Bestuur:
Voor informatie over het bestuur van KNCV Tuberculosefonds, zie de webpagina: Bestuur.

Voor informatie over de bezoldiging van de bestuurder, zie de webpagina: Financiën.

Resultaten:
KNCV Tuberculosefonds Jaaroverzicht 2014
KNCV Tuberculosefonds Jaaroverzicht 2015
KNCV Tuberculosefonds Jaaroverzicht 2016
KNCV Tuberculosis Foundation Annual Report 2014 (Engelstalig)
KNCV Tuberculosis Foundation Annual Report 2015 (Engelstalig)

Projecten

 • Moeders bereiken in de sloppenwijken van Addis Ababa

 • Meer maatregelen tegen tbc bij kinderen

 • Oplossing voor wachtlijsten voor MDR-tbc patienten in Nigeria

 • “Het helpt als andere patienten je steunen.”

 • Wereld Stop Tuberculosedag vieringen in Indonesië

 • Lees meer over ANBI & CBF

  Moeders bereiken in de sloppenwijken van Addis Ababa

  De afgelopen twee jaar heeft Ethiopië met opmerkelijk succes maatschappelijke organisaties weten te betrekken bij de strijd tegen tbc, zoals vrouwenorganisaties in de dichtbevolkte sloppenwijken van Addis Ababa, waar het riscico op tbc heel hoog is.

 • Lees meer over ANBI & CBF

  Meer maatregelen tegen tbc bij kinderen

  Kinder-tbc kent specifieke uitdagingen die vragen om aangepaste maatregelen, van screening en diagnose tot preventieve therapie. KNCV gaat die uitdagingen aan in onder andere Ethiopië, Indonesië, Kazachstan, Kirgizië, Nigeria, Vietnam en Tadzjikistan.

 • Lees meer over ANBI & CBF

  Oplossing voor wachtlijsten voor MDR-tbc patienten in Nigeria

  In Nigeria nam het aantal MDR-tbc zo snel toe, dat er wachtlijsten ontstonden voor de levensreddende behandeling. Daarom adviseerde KNCV bij een onderzoek naar verschillende scenario's voor ambulante zorg. En met succes!

 • Lees meer over ANBI & CBF

  “Het helpt als andere patienten je steunen.”

  Ully Ulwiyah is voorzitter van de supportgroep voor patiënten (PETA) in Jakarta en is moeder van drie kinderen. ‘Toen ik 26 was, genas ik van MDR-tbc. Dat was twee jaar geleden. Nu help ik andere patiënten – door ervoor te zorgen dat zij ervaringen kunnen delen.’

 • Lees meer over ANBI & CBF

  Wereld Stop Tuberculosedag vieringen in Indonesië

  KNCV heeft als onderdeel van het Challenge TB project een videoclip laten maken om aandacht te vragen voor tuberculose. Een populaire rockband (SLANK) en de Ambassadeur van de Verenigde Staten voor Indonesië zijn te zien in de video. Het werd voor het eerst vertoond op een jongerenbijeenkomst ter gelegenheid van 24 maart 2016, Wereld Stop Tuberculosedag.