CBF

KNCV Tuberculosefonds is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. Lees meer hierover in deze verantwoordingsverklaring.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl

ANBI
Aangezien KNCV Tuberculosefonds door de Belastingdienst aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn uw giften aan KNCV Tuberculosefonds aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

U kunt dit nagaan op de website van de Belastingdienst; zoekt u dan wel onder de naam ‘Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose’, vestigingsplaats ‘s-Gravenhage.

Ons RSIN nummer is: 002602684

Beperkt aftrekbare giften
Gewone giften zijn aftrekbaar wanneer men tussen de 1 procent tot ten hoogste 10 procent van het verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek schenkt met een minimum bedrag van € 60. Bij een jaarinkomen € 25.000 is de drempel € 250 en € 2500 het maximum aftrekbare bedrag.

Om maximale giftenaftrek te claimen bij gewone giften dient er minimaal 11 procent van het verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek geschonken te worden. U dient de gift met schriftelijk bewijzen aan te kunnen tonen. Indien men het gehele jaar een fiscaal partner heeft dienen beide inkomens opgeteld te worden voor berekening van de drempels. In veel gevallen wordt de 1 procent drempel niet gehaald.
‘Gewone’ giften kunt u direct online doen via deze website of overmaken t.n.v. KNCV Tuberculosefonds op IBAN NL37INGB0000000130 te Den Haag.

Volledig aftrekbare giften
Er is echter ook een manier waarbij uw gift volledig dus zonder drempels aftrekbaar is, namelijk een periodieke gift via een notariële akte. U kunt KNCV Tuberculosefonds meer schenken zonder netto meer te betalen omdat de Belastingdienst meebetaalt.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Schenken met belastingvoordeel.

Over KNCV Tuberculosefonds
Naam en adres van de organisatie:
‘Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose’ (KNCV Tuberculosefonds).

Postadres: Postbus 146, 2501 CC Den Haag
Bezoekadres: Benoordenhoutseweg 46, 2596 BC, Den Haag
Tel.: 070-4167222, Fax: 070-3584004
E-mail: info @ kncvtbc.org

Meer over de adresgegevens van KNCV Tuberculosefonds. U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier.

Kamer van Koophandel/RSIN nummer:
KvK nr: 40408837. RSIN nummer 2602684

Doelstelling:
Onze visie is: Een wereld zonder tuberculose
Onze missie is: De wereldwijde eliminatie van tuberculose door ontwikkeling en implementatie van effectieve, efficiënte en duurzame tbc-bestrijdingsstrategieën.

Beleidsplan:
KNCV Tuberculosefonds voert het Strategisch Plan 2015 – 2020 uit. Voor meer informatie over onze strategische aanpak en doelstellingen, zie de webpagina’s ‘wat we doen

Bestuur:
Voor informatie over het bestuur van KNCV Tuberculosefonds, zie de webpagina: Bestuur.

Voor informatie over de bezoldiging van de bestuurder, zie de webpagina: Financiën.

Resultaten:
KNCV Tuberculosefonds Jaaroverzicht 2014
KNCV Tuberculosefonds Jaaroverzicht 2015
KNCV Tuberculosefonds Jaaroverzicht 2016
KNCV Tuberculosefonds Jaaroverzicht 2017
KNCV Tuberculosis Foundation Annual Report 2014 (Engelstalig)
KNCV Tuberculosis Foundation Annual Report 2015 (Engelstalig)
KNCV Tuberculosis Foundation Annual Report 2016 (Engelstalig)
KNCV Tuberculosis Foundation Annual Report 2017 (Engelstalig)