Deskundigheidsbevordering is één van de speerpunten van KNCV Tuberculosefonds. Juist met een afnemende incidentie van tuberculose in Nederland is het van vitaal belang om de expertise voor een kwalitatief goede tbc-bestrijding op peil te houden.

KNCV Tuberculosefonds organiseert scholing, soms zelfstandig en soms in samenwerking met anderen. Consulenten van KNCV Tuberculosefonds zijn actief in de nascholingscommissies van de beroepsvereningen. Daarnaast worden door medewerkers van KNCV Tuberculosefonds bijdragen geleverd aan diverse opleidingen.

Overige nascholing in samenwerking met KNCV Tuberculosefonds

 • Nascholingsdag voor Medisch Technische Medewerkers

  Lees meer
 • Nascholingsdagen voor artsen TBC-bestrijding

  Lees meer
 • Nascholingsdagen voor sociaal verpleegkundigen

  Lees meer
 • Masterclass voor TBC-coördinatoren

  Lees meer
 • European Advanced Course in Clinical Tuberculosis

  Lees meer

Daarnaast worden er ook door andere organisaties trainingen en cursussen over tuberculose aangeboden, een selectie:

 • LRCB, biedt scholing aan op het gebied van röntgen voor TBC-artsen en medisch technische medewerkers. Voor meer informatie, klik hier.
 • Nederlandstalige Tuberculose Diagnostiek Dagen. Jaarlijkse tweedaagse nascholing georganiseerd door Stichting Tuberculose Educatie i.s.m. VRGT, voor meer informatie.