Ondersteuning van patiënten

Ondersteuning van patiënten

Binnen de TBC-bestrijding in Nederland zien we het belang van een patiëntgerichte aanpak. Daarom is KNCV Tuberculosefonds gestart met het ontwikkelen van een forum, waar (ex)patiënten) met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen, elkaar informeren en helpen. Daarnaast wordt de medewerking van patiënten in trainingen ingezet, evenals bij de ontwikkeling van voorlichtingsfolders en richtlijnen en wordt er gekeken hoe deze participatie nog verder kan worden uitgewerkt.

Lotgenotencontact

Uit de gesprekken met patiënten in het forum is ook de wens naar voren gekomen om een bredere plek te creëren waar (ex)patiënten ervaringen met elkaar kunnen delen. Het Tuberculosefonds heeft daarom een Facebookpagina opgezet, waar TBC-patiënten voormalige patiënten ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.

Daarnaast heeft het Tuberculosefonds ook de speciale website dwaleninverhalen.nl  opgezet waar mensen hun eigen verhaal en een foto kunnen insturen, en natuurlijk ook de verhalen van anderen kunnen lezen. De website is een groot succes gebleken en onderstreept de behoefte die er is om herinneringen te delen en vooral ook nog te noteren. Het Tuberculosefonds hoopt dan ook met de Dwaleninverhalen-website niet alleen meer aandacht voor tuberculose te genereren, maar er ook aan bij te dragen dat herinneringen aan TBC in Nederland goed worden gedocumenteerd worden en dat anderen die zelf (of in hun omgeving) met TBC te maken hebben hier steun uit kunnen halen.

Om de roep om ervaringsverhalen over tuberculose kracht bij te zetten zijn twee posters/flyers ontwikkeld. Klik op onderstaande afbeelding voor de Nederlandse versie. De Engelse versie vindt u hier.

Fonds Bijzondere Noden

Het Fonds Bijzondere Noden biedt financiële steun aan in Nederland verblijvende tuberculosepatiënten die over onvoldoende financiële middelen beschikken om eventuele extra kosten te kunnen betalen. Sinds 1979 wordt dit fonds beheerd door KNCV Tuberculosefonds.

Door patiënten te helpen met een kleine financiële ondersteuning zijn zij beter in staat de behandeling af te ronden. De laatste jaren wordt het belang van ’incentives’ steeds duidelijker, dit zijn kleine beloningen die de patiënt motiveren de behandeling vol te houden.

De sociaal-verpleegkundige van de GGD die de tuberculosepatiënt begeleidt, beoordeelt in overleg met de patiënt of aanvullende ondersteuning nodig is en in welke vorm dit zinvol is. In de behandelcentra voor tuberculosepatiënten (Beatrixoord of Dekkerswald) wordt de aanvraag gedaan door het maatschappelijk werk. De aanvraag wordt bij voorkeur in het begin van de behandeling gedaan als de eerste kosten worden gemaakt. In nauw overleg met de patiënt wordt een beloning gezocht die geschikt is met als doel therapietrouw te bevorderen. De commissieleden van het FBN beoordelen of de aanvraag gehonoreerd kan worden.

Download hier het aanvraagformulier.

 

Overleg

Voor overleg over een aanvraag kan contact worden opgenomen Niesje Jansen, senior verpleegkundig consulent van KNCV Tuberculosefonds, Niesje.jansen@kncvtbc.org

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Donatie opzeggen

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.