Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Privacy statement

Privacy statement KNCV Tuberculosefonds

KNCV Tuberculosefonds verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief activiteiten via de website) van KNCV Tuberculosefonds. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

KNCV Tuberculosefonds gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

KNCV Tuberculosefonds is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

KNCV Tuberculosefonds vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen.

Voor welke doeleinden verwerkt KNCV Tuberculosefonds uw persoonsgegevens?

KNCV Tuberculosefonds verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van de leden- en donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van gerichte informatie over de werkzaamheden van KNCV Tuberculosefonds, (E)nieuwsbrief, voorlichting, marketingdoeleinden;
 • het bevragen van relaties en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

KNCV Tuberculosefonds verwerkt persoonsgegevens via onder andere de donateursadministratie en de website van KNCV Tuberculosefonds. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van KNCV Tuberculosefonds. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt KNCV Tuberculosefonds uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt KNCV Tuberculosefonds?

KNCV Tuberculosefonds verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • bedrijf
 • functie
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 • Opt-in voor e-mailings
 • Contactgeschiedenis
 • Surfgedrag
 • Open- en klikgedrag in e-mailings
 • IP-adres, cookie ID, social media ID

Openbare data verkregen van internet en social media profielen.

KNCV Tuberculosefonds verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt KNCV Tuberculosefonds ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de (E)nieuwsbrief en andere mailingen

KNCV Tuberculosefonds biedt een (E)nieuwsbrief en andere mailingen aan waarmee onze donateurs, leden en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over tuberculose, de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere (E)nieuwsbrief bevat een link of contactgegevens waarmee u zich kunt afmelden.

Hoe zorgt KNCV Tuberculosefonds voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

KNCV Tuberculosefonds gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. KNCV Tuberculosefonds neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. KNCV Tuberculosefonds deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van KNCV Tuberculosefonds kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. KNCV Tuberculosefonds maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. KNCV Tuberculosefonds kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

KNCV Tuberculosefonds verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

KNCV Tuberculosefonds bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan KNCV Tuberculosefonds. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover KNCV Tuberculosefonds nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er bij het indienen van een inzage- of correctieverzoek rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor KNCV Tuberculosefonds) maakt.

Stuur uw verzoek naar:

KNCV Tuberculosefonds
t.a.v. Information Security Officer
Postbus 146
2501 CC Den Haag

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past KNCV Tuberculosefonds passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.
KNCV Tuberculosefonds neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.
Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: kncvtbc.org

Als u niet akkoord gaat met de plaatsing van cookies, dan zullen deze niet geplaatst worden. Als u wel instemt met het plaatsen van cookies, heeft u ten alle tijden het recht om je toestemming in te trekken.
Meer informatie over het intrekken of aanpassen van uw toestemming, activering, de-activering en verwijdering van cookies kan gevonden worden in de helpfunctionaliteit van uw webbrowser. Voor de meest gebruikte browsers vindt u op onderstaande pagina’s een toelichting van de leverancier:

Wij maken u er graag attent op dat de Website wellicht niet (geheel) naar behoren functioneert en sommige functionaliteiten wellicht niet of niet probleemloos werken, wanneer u cookies (volledig) weigert. In dat geval zult u telkens wanneer u de Website bezoekt handmatig (sommige) informatie in- of aan moeten vullen of voorkeuren opnieuw aangeven.
Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst:

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.
Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:
• Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
• De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

Tracking cookies
De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Middels deze informatie kunnen wij de website nog beter op uw behoeften aan laten sluiten.

Privacybeleid van derden
Op de website van KNCV Tuberculosefonds kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij KNCV Tuberculosefonds behorende, websites. KNCV Tuberculosefonds kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 24 mei 2018
KNCV Tuberculosefonds behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. KNCV Tuberculosefonds raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.