Privacy statement

Privacy statement KNCV Tuberculosefonds

KNCV Tuberculosefonds verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief activiteiten via onze website) van KNCV Tuberculosefonds.

KNCV Tuberculosefonds zet zich al sinds 1903 in voor het terugdringen van tuberculose, in Nederland en in de wereld. Iedere dag werken we aan ons ultieme doel: de dodelijke ziekte tuberculose (tbc) de wereld uit helpen. KNCV Tuberculosefonds is afhankelijk van jouw hulp om haar doelen te verwezenlijken. Je kunt dit doen door te doneren, of door op een andere wijze aan onze doelen bij te dragen.

Verantwoordelijke
KNCV Tuberculosefonds is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij van je krijgen. Zodra wij jouw persoonsgegevens ontvangen, zijn wij ‘verwerker’ van jouw gegevens. Dat wil zeggen dat KNCV Tuberculosefonds verantwoordelijk is voor een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens en zich moet houden aan de AVG. Dit betekent onder andere dat wij vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal, en dat wij gegevens zullen verwijderen als je daar om vraagt of als deze niet meer nodig zijn voor ons werk. Ook zijn wij jou verplicht aan te kunnen tonen hoe en wanneer we jouw gegevens hebben verkregen en dat we hier jouw toestemming voor hebben.

Op welke momenten ontvangen we jouw persoonsgegevens?

• Als je contact met ons opneemt via post, e-mail, telefoon of via het contactformulier op onze website dan gebruiken we jouw persoonsgegevens om te reageren op jouw vraag of sollicitatie en deze in behandeling te nemen, of om te reageren op jouw klacht en deze af te handelen.
• Als je een donatie doet aan KNCV Tuberculosefonds worden je naam, adres en woonplaats en IBAN (bankrekeningnummer) verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verwerken van je donatie. In een aantal gevallen vragen we ook je e-mailadres om je op de hoogte te kunnen houden van ons werk en van nieuwe campagnes.
• Als je een sms-donatie doet aan KNCV Tuberculosefonds verwerken we je telefoonnummer. Dit telefoonnummer kunnen wij eenmalig gebruiken om je te informeren over de campagne en hoe je hier verder aan kunt bijdragen.
• Als je je inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief verwerken we jouw e-mailadres zodat we je de nieuwsbrief per e-mail kunnen toesturen.
• Als je een brochure via onze website of via e-mail aanvraagt, verwerken we jouw e-mailadres of postadres zodat we je de brochure kunnen toesturen.
• Daarnaast kunnen we gegevens verwerken die je online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het meedoen met een quiz, tekenen van een petitie en gegevens (zoals je woonplaats en je geslacht) die zijn af te leiden van social media.

Voor welke doeleinden verwerkt KNCV Tuberculosefonds jouw persoonsgegevens?

KNCV Tuberculosefonds verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor het behalen van haar missie, om jou te informeren over onze acties en campagnes en de behaalde resultaten en voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld een extra donatie).

Voor de volgende specifieke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens:
• om je donatie te kunnen verwerken en beheren.
• om in onze administratie te kunnen voldoen aan (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.
• om je sollicitatie in behandeling te nemen.
• om je zo gericht mogelijk te kunnen informeren over het werk en de resultaten van KNCV Tuberculosefonds.
• om je zo gericht mogelijk te kunnen informeren over nieuwe campagnes, acties, petities en quizzen.
• om je om een nieuwe of hogere of structurele donatie te kunnen vragen.
• om je te bereiken via sociale mediakanalen, bijvoorbeeld Facebook. Dit doen wij alleen als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je e-mailadres.
• om jouw instellingen en voorkeuren te registreren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies).
• om web-statistieken te kunnen bijhouden.
• om het door jou delen van berichten via social media te kunnen faciliteren.
• om te kunnen bijhouden wie wij wel en wie we niet mogen benaderen voor onze campagnes (bijvoorbeeld wervingsacties of enquêtes).
• om je te kunnen vragen om je op andere manieren in te zetten voor KNCV Tuberculosefonds.
• om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen testen en verbeteren, zoals bij het beantwoorden van vragen, het geven van voorlichting over tuberculose en onze website.
• om eventuele klachten die je hebt te kunnen behandelen.
• om marktonderzoek te kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op jouw behoefte.
• om telefoongesprekken op te nemen voor trainingsdoeleinden.
• om je te kunnen registreren als je getekend hebt voor een petitie van ons.

KNCV Tuberculosefonds gebruikt jouw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigd belang van KNCV Tuberculosefonds. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden verwerkt KNCV Tuberculosefonds je persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt KNCV Tuberculosefonds?
KNCV Tuberculosefonds verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:
• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
• IBAN (bankrekeningnummer);
• telefoonnummer;
• geboortedatum;
• geslacht;
• bedrijf;
• functie;
• e-mailadres;
• interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
• opt-in voor e-mailings;
• contactgeschiedenis;
• surfgedrag;
• open- en klikgedrag in e-mailings;
• IP-adres, cookie ID, social media ID;
• openbare data verkregen van internet en social media profielen.

Hoe zorgt KNCV Tuberculosefonds voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
KNCV Tuberculosefonds gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens, en neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd.

In sommige gevallen maakt KNCV Tuberculosefonds gebruik van diensten van derden om gegevens te valideren of aan te vullen als deze incompleet zijn, bijvoorbeeld na een verhuizing. Dit doet KNCV Tuberculosefonds alleen voor zover dat in overeenstemming is met dit Privacy Statement en alleen wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Jouw persoonsgegevens blijven bij KNCV Tuberculosefonds, of bij een door ons gecontracteerde partner die voor ons diensten verricht, zoals een callcenter.

In alle gevallen maakt KNCV Tuberculosefonds afspraken met deze partners om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met je gegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’.

KNCV Tuberculosefonds verkoopt geen persoonsgegevens aan partners. KNCV Tuberculosefonds kan je persoonsgegevens met partners delen wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

KNCV Tuberculosefonds verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Het aan- en afmelden voor de e-mailnieuwsbrief
KNCV Tuberculosefonds biedt een e-mailnieuwsbrief aan waarmee onze donateurs, relaties en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over tuberculose, ons werk en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link of contactgegevens waarmee je je kunt afmelden. Als je het ontvangen van een nieuwsbrief niet (meer) op prijs stelt, kun je dat altijd aan ons laten weten door te e-mailen naar info@kncvtbc.org of te bellen naar 070 – 416 72 20.

Post
Donateurs ontvangen regelmatig post van ons om jou te informeren over tuberculose, ons werk en aanverwante zaken. Wil je minder of geen post ontvangen, dan kan je dat altijd laten weten door een brief te sturen aan
KNCV Tuberculosefonds
Afdeling Fondsenwerving
Postbus 146
2501 CC Den Haag

Of per mail via info@stoptbc.nl of te bellen naar 070 – 416 72 20.

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een wettelijke, financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens maximaal zeven jaar bewaard na je laatste donatie. Daarna worden jouw persoonsgegevens uit onze administratie verwijderd.

Hoe kan je jouw gegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen?
Je kan een inzage- of correctieverzoek richten aan KNCV Tuberculosefonds. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover KNCV Tuberculosefonds nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houd er bij het indienen van een inzage- of correctieverzoek rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om jouw identiteit te contoleren. Het is van belang dat je, indien je een kopie van jouw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor KNCV Tuberculosefonds) maakt.

Stuur jouw verzoek naar:
KNCV Tuberculosefonds
t.a.v. Data Security Officer
Postbus 146
2501 CC Den Haag

Eventuele klachten over de verwerking van jouw gegevens door KNCV Tuberculosefonds kan je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Technische beveiliging
Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past KNCV Tuberculosefonds passende beveiligingstechnologie toe. Als je jouw gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. KNCV Tuberculosefonds neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Klikgedrag
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website waar mogelijk te optimaliseren. Via onze website worden nooit jouw persoonlijke gegevens geregistreerd zonder dat jij daar expliciet opdracht toe geeft. Alleen bij het aanvragen van informatie of een brochure registeren we jouw persoonlijke gegevens.

Gebruik van cookies

KNCV Tuberculosefonds maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die jij aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van jouw gebruik van hun services.

Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig.

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Met tracking cookies verzamelen we informatie over het surfgedrag van onze websitebezoekers. Met deze informatie kunnen wij de website nog beter op jouw wensen en interesses aan laten sluiten.

Als je niet akkoord gaat met de plaatsing van cookies, dan zullen deze niet geplaatst worden. Als je wel instemt met het plaatsen van cookies, heb je te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken.

Meer informatie over het intrekken of aanpassen van je toestemming, activering, de-activering en verwijdering van cookies kan je vinden in de helpfunctionaliteit van je webbrowser. Voor de meest gebruikte browsers vind je op onderstaande pagina’s een toelichting van de leverancier:

Mogelijk functioneert de website niet (geheel) naar behoren wanneer je de cookies (volledig) weigert. In dat geval dien je telkens, wanneer je de website bezoekt, handmatig (sommige) informatie moeten in- of aanvullen of voorkeuren opnieuw moeten aangeven.

Google Analytics
KNCV Tuberculosefonds maakt gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website, om de effectiviteit van onze website te beoordelen en waar nodig aan te passen en om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:
• Google Analytics mag jouw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
• De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

Links naar websites van derden
Op de website van KNCV Tuberculosefonds staan meerdere links naar websites van derde partijen. KNCV Tuberculosefonds kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop deze partijen omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom het privacy statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt.

Keurmerk
Wij houden ons aan alle gedragscodes van de branchevereniging Goede Doelen Nederland en het reglement van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). KNCV Tuberculosefonds heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen. KNCV Tuberculosefonds werkt alleen met partijen die Postfilter en het Bel-me-niet register in acht nemen.

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar:

KNCV Tuberculosefonds
t.a.v. Data Security Officer
Postbus 146
2501 CC Den Haag

Wijzigingen privacy statement
KNCV Tuberculosefonds behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig ons privacy statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 1 februari 2022

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Donatie opzeggen

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.