Dit maakten wij mogelijk in 2018

Het jaar 2018 markeerde de 115de verjaardag van KNCV Tuberculosefonds. In het Jaaroverzicht 2018 leest u over onze activiteiten van het afgelopen jaar en de vooruitgang die we hebben geboekt. Met speciale aandacht voor twee belangrijke internationale evenementen waarbij de urgentie van wereldwijde TBC-bestrijding hoog op de politieke agenda stond.

Het jaar 2018 toonde ook aan dat KNCV Tuberculosefonds met technische innovaties op landenniveau vele levens redt.

Dit alles is echter niet genoeg om TBC de wereld uit te krijgen. Ook moeten maatschappelijke barrières overwonnen worden. Denk aan stigma en zelf-stigma. Patiënten vrezen en ervaren een sociaal isolement als gevolg van een TBC-diagnose en stellen daarom het zoeken van medische hulp uit. Vandaar de focus van KNCV op stigma-meting en -reductie dankzij een compleet pakket aan stigma-interventiemaatregelen die in 2018 is voltooid.

Verder vindt u een overzicht van onze inkomsten en uitgaven over 2018.

Wist u dat van iedere bijdrage 98,1% wordt besteed aan onze missie: een wereld zonder tuberculose?

Lees meer in het ‘Jaaroverzicht 2018’.