Lid Raad van Toezicht herbenoemd als lid van de permanente Commissie Europese Integratie

Mirella VisserKNCV Tuberculosefonds is zeer verheugd dat Mr. Mirella C.B. Visser per Koninklijke besluit voor een tweede termijn is herbenoemd als lid van de Commissie Europese Integratie (CEI), met ingang van 1 juli 2015.
De CEI is één van de permanente commissies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.
Mirella Visser is sinds mei dit jaar lid van de Raad van Toezicht van KNCV Tuberculosefonds. KNCV feliciteert Mirella Visser hartelijk met haar herbenoeming op deze belangrijke post.