Verdere daling tbc in Nederland in 2014

1 Foto tbc-huisje uit de vorige eeuw - Zonnestraal
Tbc-huisje uit de vorige eeuw in Nederland – Zonnestraal

17 december zijn de nieuwste cijfers over tuberculose in Nederland bekendgemaakt. Net als andere jaren is het aantal patiënten met tuberculose in Nederland weer gedaald. In 2014 werden 823 patiënten met tuberculose geregistreerd, waarvan 201 patiënten met de meest besmettelijke vorm (“open tuberculose”). Bijna driekwart van het totale aantal tbc-patiënten in Nederland komt uit gebieden waar tuberculose veel voorkomt, zoals delen van Afrika en Azië.

Meer tbc-patiënten getest op hiv-infectie; in totaal daalt het percentage tbc-patiënten met hiv. Het aantal mensen met resistente tbc blijft laag.

Het percentage tbc-patiënten die werden getest op hiv-infectie neemt toe: ruim de helft van de tbc-patiënten werden getest. In totaal daalde het percentage tbc-patiënten die met HIV geïnfecteerd zijn in de afgelopen tien jaar van 4 procent naar 2,8 procent.

Multiresistente tuberculose kwam in 2014 in Nederland relatief weinig voor: in 2014 waren er in Nederland zes patiënten met multiresistente tuberculose, allen geboren in het buitenland. Van de tbc-patiënten uit 2013 met niet-resistente tbc voltooide 91 procent de behandeling met succes. Dit is een zeer goed resultaat.

Gerard de Vries, hoofd van KNCV Nederland en tuberculosecoördinator van RIVM/Centrum Infectieziektebestrijding:

“De aanpak van de tbc-bestrijding in Nederland is effectief om transmissie van tuberculose verder te beperken”.

Jaarlijks brengt het RIVM met het rapport “Tuberculose in Nederland” de gegevens over tuberculose in kaart van het afgesloten jaar. KNCV Tuberculosefonds werkt samen met het RIVM, ondermeer aan de analyse van de data en was nauw betrokken bij de totstandkoming van dit rapport.

Tuberculose in Nederland

Het aantal patiënten met tuberculose in Nederland neemt sinds 1994 gestaag af. In 2014 zijn 823 patiënten met tuberculose geregistreerd. Als tuberculose in de longen zit, kan het besmettelijk zijn maar dat hoeft niet. De meest besmettelijke vorm (open tuberculose) kwam in 2014 voor bij 201 patiënten. Bijna driekwart van het totale aantal tbc-patiënten in Nederland komt uit gebieden waar deze bacteriële infectieziekte veel voorkomt, zoals delen van Afrika en Azië. De grootste groep patiënten is, net als voorgaande jaren, afkomstig uit Somalië (105), gevolgd door Marokko (82) en Eritrea (53). Dit blijkt uit de cijfers over 2014. Het RIVM rapporteert deze cijfers jaarlijks, in aansluiting op het doel van de WHO om tuberculose wereldwijd te elimineren.

Actieve opsporing en preventie

De GGD’en screenen risicogroepen voor tuberculose op actieve ziekte. Zo worden tbc-gevallen vroegtijdig opgespoord en behandeld, vaak voor zij besmettelijk zijn. Rond iedere tbc-patiënt voert de GGD een contactonderzoek uit.  Met de tbc-bacterie geïnfecteerd contacten krijgen een preventieve behandeling aangeboden. Zo wordt het ontstaan van nieuwe gevallen van tuberculose voorkomen. In totaal werden 2014 17% van de tbc-patiënten door actieve opsporing gevonden en 1081 personen met een tbc-infectie preventief behandeld.

Tuberculose en hiv Een infectie met hiv verhoogt het risico op tbc én tbc is vaak het eerste teken van een hiv-infectie. Het is daarom belangrijk om een hiv-infectie zo vroeg mogelijk vast te stellen en te behandelen. Bij 48 procent van de tbc-patiënten is onbekend of zij met hiv besmet zijn. Het percentage tbc-patiënten dat getest werd op hiv steeg van 28 in 2008 naar 57 in 2013. Het percentage tbc-patiënten dat hiv-positief bleek, daalde de laatste tien jaar in Nederland van 4 naar 2,8 in 2014.

 Multiresistente Wanneer de tbc-bacterie ongevoelig is voor bepaalde medicijnen, is sprake van resistente tuberculose. Bij multiresistentie is resistentie ontstaan tegen meerdere soorten medicijnen. In Nederland komt dit nog maar weinig voor: het aantal patiënten met multiresistente tuberculose schommelde de laatste vijf jaar tussen de tien en de twintig. In 2014 waren het er zes, allen geboren in het buitenland.

Resultaat van de behandeling Om tuberculose te behandelen moeten patiënten een langere periode (vaak zes maanden of meer) tegelijkertijd verschillende medicijnen innemen. De cijfers van 2014 zijn nog niet bekend op het moment dat deze rapportage uitkomt. Van de tbc-patiënten uit 2013 zonder enkele vorm van resistentie voltooide 91 procent de behandeling met succes. Dit is een zeer goed resultaat.

RIVM: Geen toename tuberculosepatiënten verwacht door grotere instroom migranten

Download Tuberculose in Nederland 2014. Surveillance rapport : inclusief rapportage monitoring van interventies

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Donatie opzeggen

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.