Steunbetuiging Minister van Volksgezondheid Nigeria voor inzet KNCV

Onze steun aan de tbc-bestrijding van Nigeria is het grootste KNCV/Challenge TB-project in Afrika. Kitty van Weezenbeek en Maarten van Cleeff brachten samen met vertegenwoordigers van USAID en het nationale tbc-bestrijdingsprogramma een bezoek aan de top van het Ministerie van Volksgezondheid.

Nigeria 1Steunbetuiging Minister van Volksgezondheid Nigeria voor inzet KNCV
KNCV Algemeen Directeur Kitty van Weezenbeek en collega Maarten van Cleeff, Directeur van het Challenge TB project hebben de top van het Nigeriaanse Ministerie van Volksgezondheid ontmoet in Abuja, op 12 januari jl.
De steun die wij geven aan de tbc-bestrijding in Nigeria is het grootste KNCV/Challenge TB-project in Afrika. Er wordt momenteel gewerkt aan uitbreiding van het project, van 12 naar 15 staten. De landelijke coördinatie wordt bovendien gedecentraliseerd, met aansturing vanuit 3 regionale kantoren, en met een KNCV-aanwezigheid in alle 15 staten.

Nigeria 3Kitty van Weezenbeek feliciteerde de Minister van Volksgezondheid, Prof. I.F Adewole met de belangrijke successen die Nigeria heeft geboekt in de strijd tegen ebola en polio. Tuberculose vormt echter nog altijd een grote uitdaging voor het land. Nigeria staat vierde op de rangorde van 22 landen met de hoogste tbc-last; en het land staat op nummer 1 van Afrikaanse landen met multiresistente tuberculose (MDR-tbc), met naar schatting 20.000 nieuwe patiënten per jaar.

Maarten van Cleeff verzekerde de Minister namens Challenge TB van de voortzetting van de steun voor de tbc-bestrijding, met extra aandacht voor verbetering in de opsporing van mensen met tuberculose in de eerstelijnszorg. Dit vraagt wel om grotere commitment en investeringen vanuit de federale overheid, en om meer bewustwording, betrokkenheid en prioritering door beleidsmakers in de verschillende bestuurslagen van de zorg.

Vervolgens sprak Kelly Baidane namens het tbc/hiv-programma van USAID over het belang van een gezamenlijk tbc-platform als ondersteuning voor de basisgezondheidszorg.

Nigeria 2Op zijn beurt bevestigde de Minister zijn steun voor Challenge TB en zijn waardering voor de inspanningen van de betrokken partners. Hij is graag bereid om mee te werken, en beloofde onder andere om te bemiddelen bij de teruggave van een MDR-tbc ziekenhuisafdeling in Lagos dat in 2014 /2015 werd gebruikt voor de zorg voor ebolapatiënten.
De bijeenkomst was een groot succes. De Minister zegde toe om de eerstelijnszorg meer in te zetten in de strijd tegen tuberculose en om bestuurders aan te moedigen zich hiervoor in te zetten.