Jubileum voor KNCV’er Netty Kamp

Netty 12-5 jaarKNCV Tuberculosefonds feliciteert Netty Kamp, Senior Consulent die deze week haar 12 ½-jarig dienstverband vierde. Algemeen Directeur Kitty van Weezenbeek memoreerde hoe Netty binnenkwam in 2003 als deskundige reproductieve gezondheidzorg en daarmee een unieke expertise en brede ervaring inbracht in de organisatie.
Netty heeft zich in de afgelopen jaren vooral ingezet voor de participatie van patiënten en kwetsbare bevolkingsgroepen en maatschappelijke organisaties bij de aanpak van tuberculose. Daarnaast zet zij zich met verve in voor bewustwording, agendering en beleidsbeïnvloeding. Zo vervulde ze twee termijnen als gekozen voorzitter van de mondiale werkgroep voor pleitbezorging, communicatie en sociale mobilisatie van de Stop TB Partnership. Netty geeft van oudsher speciale aandacht aan mensen die leven met zowel hiv als tuberculose, en voor andere kwetsbare groepen zoals stedelijke armen, mijnwerkers, fabrieksarbeiders en gedetineerden.