Prof. Dr. Johannes Huisman

Met eerbied en respect gedenken wij dat op 17 februari ons is ontvallen

Prof. Dr. Johannes Huisman

Lid van het bestuur van KNCV Tuberculosefonds van 1980 tot 2001

Professor Huisman heeft een unieke bijdrage geleverd aan de bestrijding van infectieziekten in het algemeen en de tuberculose-bestrijding in het bijzonder.

De medewerkers van KNCV Tuberculosefonds koesteren zijn inspiratie en betrokkenheid als voorbeeld voor ons allen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn naasten, wij wensen hen veel sterkte toe.

Dina Boonstra, Voorzitter Raad van Toezicht

Kitty van Weezenbeek, Algemeen Directeur

Leden, Raad van Toezicht en medewerkers KNCV Tuberculosefonds