Hoe maken we een einde aan de stigmatisering van tbc-patiënten?

Een internationale kennisuitwisseling: welke maatregelen werken er tegen de stigmatisering van tuberculose?

stigma 2Op donderdag 19 mei jl. organiseerde KNCV Tuberculosefonds een bijeenkomst van experts over de aanpak van de stigmatisering van mensen met tuberculose.

Stigmatisering van tuberculose en van tbc-patiënten kan mensen in een isolement brengen of het kan leiden tot het mijden van zorg, om slechts twee gevolgen van stigmatisering te noemen.

Op de bijeenkomst van donderdag werd kennis en expertise uitgewisseld, ook over ervaringen van andere groepen die worden gediscrimineerd zoals mensen met hiv, lepra, en vanuit de wetenschap over genderdiscriminatie.

Wat kunnen we hiervan leren? Wat zijn de meest veelbelovende maatregelen tegen stigmatisering? Waar zouden donoren in moeten investeren om de stigmatisering van tuberculose tegen te gaan?

Experts, wetenschappers en beleidsmakers van onder andere de Nederlandse overheid, de Verenigde Staten en de Wereldgezondheidsorganisatie deelden hun inzichten over wat er gedaan kan worden om stigmatisering van de infectieziekte terug te dringen.

De bijeenkomst vond plaats in Humanity House in Den Haag. Het werd voorafgegaan door een tweedaagse vergadering van wetenschappers op het kantoor van KNCV Tuberculosefonds over het herkennen en meten van stigmatisering in de tbc-bestrijding.