Het tij keren

Het bestrijden van multiresistente tuberculose in Centraal-Azië

IMG_5577Na het ineenstorten van de Sovjet-Unie in de jaren 90, lag de gezondheidszorg in de Centraal-Aziatische republieken in puin. Tbc-patiënten kregen vaak niet de juiste behandeling met antibiotica, en als die al gegeven werd dan werd de behandeling niet afgemaakt. De gevolgen tekenen zich duidelijk af: grote aantallen patiënten met resistente tuberculose. KNCV zet zich in om het tij te keren.

Wereldwijd zijn er naar schatting 48 0.000 mensen met resistente tuberculose, een vorm die niet te genezen is met de standaard antibiotica tegen tuberculose. Nieuwe tbc-medicijnen kunnen voor deze patiënten het verschil maken tussen leven en dood. Die medicijnen moeten dan wel uiterst zorgvuldig worden gebruikt, anders bestaat de kans dat patiënten ook daar resistent voor raken. En dan is er voor hen geen succesvolle behandeling meer mogelijk. Dat willen we uit alle macht voorkomen.

Wat hebben we gedaan?
Navruz in Children's TB Hospital Tajikistan_Tatiana Abdurazakova_3We ondersteunen de invoering van betere laboratoriumtesten zodat artsen sneller resistente tuberculose kunnen ontdekken en correct behandelen. Verder helpen we bij het beter organiseren van het medicijnbeheer zodat de juiste medicijnen op de juiste plaatsen in de juiste mate beschikbaar zijn, zónder onnodig verlies van dure medicijnen omdat de houdbaarheidsdatum overschreden is.