De krachten bundelen

Het opzetten van gecombineerde hiv/tbc-zorg in Malawi

Wie met hiv geïnfecteerd is, loopt 26 tot 31 keer meer risico op tuberculose. Tuberculose is dan ook doodsoorzaak nummer 1 onder mensen met hiv/aids.

HIV/AIDS MalawiMeer dan de helft van de tbc -patiënten in Malawi is ook geïnfecteerd met hiv. Genezing van tuberculose is mogelijk, maar dan moeten beide ziekten wel gelijktijdig behandeld worden. KNCV helpt bij het organiseren gecombineerde hiv/tbc-zorg, waarin teams van tbc- en hiv-professionals samenwerken. Zo leren we met en van elkaar hoe we beide ziektes gecombineerd kunnen bestrijden. Een levensreddende samenwerking!

Wat hebben we gedaan?
Snelle behandeling met zowel tuberculose medicijnen als hiv-medicijnen is levensreddend. Een eerste prioriteit is dan ook het organiseren van een goede planning en distributie van tbc en hiv medicijnen. Verder helpen onze experts mee met het opzetten van een landelijke databank, zodat zowel tbc- als hiv-artsen betrouwbare en actuele cijfers hebben die nodig zijn voor een goede organisatie van de medische zorg. Onze zone-coördinatoren geven praktische assistentie aan lokale tbc-bestrijders.