Nederlandse tuberculose-wetenschap maakt het verschil

Vandaag, 10 november, is het Werelddag van de Wetenschap. Nederland heeft een cruciale bijdrage in onderzoek dat gedaan wordt naar tuberculose, een ziekte die nog veel voorkomt in grote delen van de wereld. Afgelopen jaren zijn er enorme stappen gezet in het bestrijden van tuberculose, maar per jaar sterven nog 1,8 miljoen mensen aan deze ziekte. Het streven is dat tuberculose in 2050 niet meer voorkomt.

Dat kan door het investeren in wetenschappelijk onderzoek, het bundelen van kennis, kunde en expertise uit de maatschappij, bedrijfsleven en de wetenschap. Het uitdragen van deze kennis, kunde en expertise vanuit Nederland biedt kansen om wetenschap en wereldwijde eliminatie van deze ernstige infectieziekte met elkaar te verbinden. In een vorig jaar verschenen rapport van KNCV Tuberculosefonds en 21 onderzoeksgroepen blijkt dat Nederland uitblinkt in vier gebieden op tbc-onderzoek: fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, onderzoek vaar verspreiding van de infectie, verbetering van de behandeling en het versterken van gezondheidssystemen. De manier waarop Nederland tbc-onderzoek uitvoert sluit naadloos aan bij de wetenschapsvisie van de Nederlandse overheid.

Nederland maakt met de schat aan kennis, kunde en expertise het verschil in de bestrijding van tuberculose. Daarnaast trekt het wetenschappelijk talent aan. Met aandacht vanuit de Nederlandse regering voor de uitdagingen maar vooral de kansen op het gebied van tuberculose-onderzoek kan Nederland een unieke positie innemen op dit vlak van wetenschap.