KNCV medeorganisator van Clingendael Global Health Initiative

Den Haag  Gisteren vond de lancering plaats van het Clingendael Global Health Initiative. Dit initiatief werd mede geïnitieerd door KNCV Tuberculosefonds, the Amsterdam Institute for Global Health and Development en de Topsector LSH. Tijdens de lancering spraken wetenschap, topsectoren, maatschappelijke organisaties en verschillende ministeries hun enthousiasme uit voor een sterkere Nederlandse rol op het gebied van global health. Hiermee willen de deelnemers:

  • hun krachten bundelen en vraaggericht bijdragen aan global health;
  • de Nederlandse innovatiekracht versterken;
  • het versterken vansystems for health;
  • de ambities van de overheid ondersteunen.

Het Initiatief heeft het momentum, vanwege de kabinetsformatie, de prominente rol van global health op de G-20 agenda, het Nederlandse lidmaatschap van de uitvoerende raad van de WHO en de AIDS2018 conferentie in Nederland. Op basis van de discussie schrijft Clingendael (in samenwerking met onder andere KNCV) een policy brief getiteld ‘Why the Netherlands should step up its ambition on global health’. Deze policy brief zal dienen als input voor de verdere positionering van global health. Daarnaast is er veel enthousiasme om het bredere publiek en jongeren te betrekken bij het onderwerp.