Rapport: meer Nederlandse aandacht nodig voor Global Health

Het Clingendael Instituut publiceert vandaag het rapport ‘Why the Netherlands should step up its ambition on global health’. Het rapport is een publicatie van het Clingendael Global Health initiatief. Dit initiatief werd afgelopen maart mede geïnitieerd door KNCV Tuberculosefonds, het Amsterdam Institute for Global Health and Development en de Topsector Life Science & Health.

Lees hier het nieuwsbericht van Clingendael. (Engels)

Lees hier het rapport.

Op 18 mei komt de G20 bijeen in Duitsland om het onderwerp ‘Global Health’ te bespreken, waarbij ook Nederland is uitgenodigd als gastheer van een aantal internationale HIV-AIDS en Tuberculose congressen in 2018. Het rapport bevestigd dat Nederland zeker meer kan doen voor Global Health en ziet het uitvoeren van de Global Health agenda als een belangrijke factor voor de Nederlandse wetenschap, gezondheid en economische belangen. Aanbevolen wordt een brede multi-sectorale aanpak waarin vrij gebruikt wordt gemaakt van Nederlandse expertise.