Den Haag drie dagen centrum van Europese strijd tegen tbc

Den Haag – Van 31 mei t/m 2 juni 2017 organiseert KNCV Tuberculosefonds in samenwerking met WHO Europe en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) de tweejaarlijkse Wolfheze Workshops. Een uniek platform voor tbc-beleidsmakers en -onderzoekers uit West- en Oost-Europa en Centraal-Azië om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Op de driedaagse conferentie in Den Haag zijn bijna alle 53 landen uit de WHO Europa-regio vertegenwoordigd, waaronder Oost-Europa en de voormalige Sovjetrepublieken in Centraal-Azië. De conferentie ontleent zijn naam aan het plaatsje Wolfheze bij Arnhem, waar in de jaren 90 de eerste bijeenkomsten plaatsvonden. Betrokkenen in de strijd tegen tuberculose ontmoeten elkaar om kennis en ervaringen te delen. Die nieuwe inzichten moeten leiden tot een gezamenlijke, gestandaardiseerde strategie in de hele Europese regio.

Volgens een recent rapport van WHO Europe en ECDC blijft, ondanks een afname van het aantal tbc-patiënten, het aantal hiv-patiënten met tuberculose en het aantal patiënten met multiresistente tuberculose stijgen. Een op de vijf nieuwe resistente gevallen doet zich voor in Europa.

Behandeling van en onderzoek naar de combinatie van hiv en tuberculose is één van de speerpunten op de conferentie in Den Haag. De afgelopen jaren is het aantal mensen met een gecombineerde hiv/tbc-infectie in de Europese regio fors toegenomen. Tuberculose is de voornaamste doodsoorzaak onder hiv-patiënten (ongeveer 35%).

Om de zorg voor deze groep te verbeteren, pleit KNCV Tuberculosefonds voor een goede samenwerking tussen tbc- en hiv-artsen, waarbij de patiënt centraal staat. “Hiv en tuberculose zijn ziekten die niet los van elkaar te zien zijn. Een gecombineerde aanpak bij groepen waar beide ziekten veel voorkomen, is nodig”, zegt Gerard de Vries van KNCV Tuberculosefonds en coördinator tbc-bestrijding bij het RIVM.

De Vries noemt Estland en Nederland als twee landen waar artsen uit verschillende disciplines vooruitgang hebben geboekt. In Estland bespreken tbc- en hiv-artsen alle hiv/tbc-patiënten in een gezamenlijk overleg. In Nederland bestaat sinds een half jaar een tbc/hiv-platform waar kennis en ervaringen worden gedeeld.

Het delen van die good practices voor de ontwikkeling van nieuw beleid is een goed voorbeeld van de doelstellingen van de Wolfheze Workshops.

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.