Den Haag drie dagen centrum van Europese strijd tegen tbc

Den Haag – Van 31 mei t/m 2 juni 2017 organiseert KNCV Tuberculosefonds in samenwerking met WHO Europe en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) de tweejaarlijkse Wolfheze Workshops. Een uniek platform voor tbc-beleidsmakers en -onderzoekers uit West- en Oost-Europa en Centraal-Azië om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Op de driedaagse conferentie in Den Haag zijn bijna alle 53 landen uit de WHO Europa-regio vertegenwoordigd, waaronder Oost-Europa en de voormalige Sovjetrepublieken in Centraal-Azië. De conferentie ontleent zijn naam aan het plaatsje Wolfheze bij Arnhem, waar in de jaren 90 de eerste bijeenkomsten plaatsvonden. Betrokkenen in de strijd tegen tuberculose ontmoeten elkaar om kennis en ervaringen te delen. Die nieuwe inzichten moeten leiden tot een gezamenlijke, gestandaardiseerde strategie in de hele Europese regio.

Volgens een recent rapport van WHO Europe en ECDC blijft, ondanks een afname van het aantal tbc-patiënten, het aantal hiv-patiënten met tuberculose en het aantal patiënten met multiresistente tuberculose stijgen. Een op de vijf nieuwe resistente gevallen doet zich voor in Europa.

Behandeling van en onderzoek naar de combinatie van hiv en tuberculose is één van de speerpunten op de conferentie in Den Haag. De afgelopen jaren is het aantal mensen met een gecombineerde hiv/tbc-infectie in de Europese regio fors toegenomen. Tuberculose is de voornaamste doodsoorzaak onder hiv-patiënten (ongeveer 35%).

Om de zorg voor deze groep te verbeteren, pleit KNCV Tuberculosefonds voor een goede samenwerking tussen tbc- en hiv-artsen, waarbij de patiënt centraal staat. “Hiv en tuberculose zijn ziekten die niet los van elkaar te zien zijn. Een gecombineerde aanpak bij groepen waar beide ziekten veel voorkomen, is nodig”, zegt Gerard de Vries van KNCV Tuberculosefonds en coördinator tbc-bestrijding bij het RIVM.

De Vries noemt Estland en Nederland als twee landen waar artsen uit verschillende disciplines vooruitgang hebben geboekt. In Estland bespreken tbc- en hiv-artsen alle hiv/tbc-patiënten in een gezamenlijk overleg. In Nederland bestaat sinds een half jaar een tbc/hiv-platform waar kennis en ervaringen worden gedeeld.

Het delen van die good practices voor de ontwikkeling van nieuw beleid is een goed voorbeeld van de doelstellingen van de Wolfheze Workshops.