‘Blijf kritisch kijken waarom we doen wat we doen’

KNCV PORTRET

Niesje Jansen, senior verpleegkundig consulent / kwaliteitscoördinator / ambtelijk secretaris plenaire visitatiecommissie

Bij de start van haar werk als sociaal verpleegkundige, eind jaren tachtig, krijgt Niesje Jansen drie uur per week voor tbc-gerelateerd werk. ‘Maar dat zal snel verdwijnen, want tuberculose is al bijna weg uit Nederland,’ wordt er nog bij gezegd. Inmiddels zijn we bijna dertig jaar verder en heeft ze op lokaal, landelijk en internationaal niveau bijgedragen aan tbc-bestrijding. Haar motto daarbij is onveranderd: ‘Waarom doen we wat we doen? En hoe doen we dat zo goed mogelijk?’

Direct na haar afstuderen als HBO Verpleegkundige, in 1988, kan Niesje aan de slag bij de GGD in Gelderland. Als sociaal verpleegkundige krijgt ze een breed takenpakket, maar de paar uur dat ze aan tuberculose mag besteden, doen haar interesse in de infectieziekte groeien. Met de jaren krijgt ze steeds meer tbc-gerelateerd werk. Ze wordt lid van de beroepsvereniging, neemt deel in de werkgroep nascholing en raakt innig betrokken bij ontwikkelingen in de Nederlandse tbc-bestrijding. Rond de eeuwwisseling besluit Niesje, inmiddels een ervaren tbc-verpleegkundige, om een docentenopleiding te gaan doen. Met het behalen van haar diploma 2e graad docent verpleegkundige is ze klaar voor een nieuwe uitdaging. Die vindt ze bij KNCV Tuberculosefonds, waar ze succesvol solliciteert naar de functie van Consulent Verpleegkundige.

‘Van elkaar leren’

Haar ervaring en perspectief helpen haar nog dagelijks in haar missie om de tbc-bestrijding beter te maken: “Gelukkig zie je steeds minder tuberculose in Nederland. Juist daarom wordt het steeds belangrijker dat we zorgen dat de mensen in het veld niet de kwaliteit verliezen, dat de kennis, kunde en aandacht ook bij een afnemende incidentie behouden blijven.” Niesje heeft duidelijk in beeld welke elementen daarvoor belangrijk zijn: “Richtlijnen, goede trainingen, collegiaal overleg, onderzoek en een kwaliteitsinstrument. Voorop staat dat je mét en ván elkaar leert.”

‘Verpleegkundige als spil’

Inmiddels is Niesje ook ambtelijk secretaris van de plenaire visitatiecommissie in Nederland, werkt ze aan ‘cross-border TB control’ en past ze haar ervaring internationaal toe. Maar ze is nooit vergeten verpleegkundige te zijn: “Al sinds ik in de tbc-bestrijding werk, hoor ik dat de verpleegkundige daarin een spil is. Dat hoor ik hier en internationaal. Toch zijn verpleegkundigen vaak niet echt zichtbaar en ook de ‘evidence’ achter het verpleegkundig handelen is niet altijd aanwezig. Verpleegkundigen moeten meer het gevoel krijgen dat ze hun verhaal kunnen en mogen uitdragen.” Met het onderzoek ‘Improving patiënt support Interventions’, dat uiteindelijk moet leiden tot een richtlijn voor verpleegkundige begeleiding, hoopt ze ook hieraan haar steentje bij te dragen.