Nieuwe medicijnen en kortere behandeling bieden MDR-tbc-patiënt hoop

Na bijna veertig jaar zijn er eindelijk nieuwe medicijnen beschikbaar voor patiënten met multiresistente (MDR) tuberculose. Dat betekent nieuwe hoop voor mensen voor wie niet of nauwelijks meer behandeling mogelijk was en kortere, beter vol te houden behandeltrajecten.

Met Challenge TB, gefinancierd door USAID, ondersteunt KNCV Tuberculosefonds de introductie van nieuwe medicijnen en kortere behandeltrajecten in achttien landen. Zo ook in Kirgizië, waar na een intensieve voorbereiding de eerste patiënten in januari van start konden met een verkort behandeltraject. Vijf maanden later waren er 62 patiënten gestart, waaronder zeven jongeren en drie kinderen. De verkorte behandeling duurt slechts negen in plaats van de gebruikelijke 20 tot 24 maanden, een enorme vooruitgang. Op het moment van schrijven hebben zes patiënten de eerste intensieve fase in het ziekenhuis afgesloten. Zij kunnen nu ambulant worden behandeld.

Intensieve voorbereiding

Aan de introductie van nieuwe medicijnen en korte behandeltrajecten gaat een lang en intensief traject vooraf. Alle raderen moeten in elkaar passen, van commitment van de overheid tot aanpassen van richtlijnen, van legitimatie en voorraadbeheer van medicijnen tot het systeem voor melding van bijwerkingen en van triage voor de juiste behandeling tot training van gezondheidswerkers. KNCV Tuberculosefonds initieert en ondersteunt deze programmatische invoering.