Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Politieke oplossingen nodig om tbc de wereld uit te krijgen

Vastberadenheid, wereldwijde samenwerking en nationaal stewardship zijn essentieel voor het beëindigen van tuberculose (tbc), voor het versnellen van innovatie en voor een tijdige reactie op de ‘Global Challenge of Drug Resistant TB’ aldus een recente bijeenkomst gehouden op de Nederlandse ambassade in Moskou ter voorbereiding van de WHO ministeriële conferentie over tbc op 16-17 november in Moskou.

Ambassadeurs, beleidsmakers, experts, internationale organisaties en NGO’s kwamen op 21 september 2017 op de Nederlandse ambassade in Moskou bijeen om de actuele situatie van de wereldwijde tbc-epidemie te bespreken in het licht van nieuwe technologische ontwikkelingen. Aan de vooravond van de WHO Ministeriële Conferentie over tbc op 16 en 17 november in Moskou, en de speciale sessie over de tbc-epidemie tijdens de algemene vergadering van de VN volgend jaar september, groeit het politieke momentum voor een doorbraak in de internationale tbc-bestrijding. Sterke multisectorale politieke inzet werd tijdens de vergadering in alle landen aangemoedigd en de aanstaande conferentie wordt beschouwd als een essentiële opstap voor het opbouwen van dit vereiste momentum. Tuberculose is met 1,8 miljoen doden per jaar de dodelijkste infectieziekte ter wereld en een van de aanjagers van de wereldwijde dreiging van antimicrobiële resistentie (AMR). Een doorbraak zou mogelijk moeten zijn als we ons allemaal zouden verenigen om ons gemeenschappelijk doel van de beëindiging van TB te bereiken.

Hoogste politieke niveau

Samen met de Nederlandse ambassade, de WHO en het Russische Ministerie van Volksgezondheid, organiseert KNCV Tuberculosefonds deze seminar om aandacht te vragen voor de wereldwijde problematiek rondom multiresistente tuberculose (MDR-tbc). Kitty van Weezenbeek, algemeen directeur van KNCV, is een van de initiatiefnemers van deze bijeenkomst. Volgend jaar september is er voor de eerste keer in de geschiedenis van de VN de kans om de bestrijding van tbc op het hoogste politieke niveau te bespreken. Kitty van Weezenbeek:

“Vastberadenheid. In mijn werk heb ik overal ter wereld patiënten ontmoet die vastberaden waren de strijd tegen tbc te winnen. Het wordt tijd dat de wereld eindelijk eens achter hen gaat staan om de overwinning mogelijk te maken. Met de juiste diagnose en de juiste behandeling kan iedereen deze dodelijke ziekte overleven. Vandaag, hier in Moskou, staan we op het punt met nieuwe energie en politieke daadkracht het lijden van patiënten te stoppen en de verspreiding van tbc een halt toe te roepen.”

Holistische perspectieven

Ook twee jonge, voormalige tbc-patiënten, die spraken vanuit persoonlijke ervaring, benadrukten de urgentie en riepen op om vanuit holistische perspectieven de oorzaken van tbc aan te pakken. Zij wezen op het voortdurende stigma dat rond tbc heerst, dat zich zelfs uitstrekt tot aan het gedrag van gezondheidswerkers. Het weerhoudt mensen er bovendien van om tijdig medische zorg te zoeken. Sociale dimensies moeten dan ook deel uitmaken van de algehele respons.

Multisectorale reactie

Staatssecretaris en minister van gezondheidszorg, dr. Dmitry Kostennikov, onderstreepte de intense uitdagingen die de aanpak van tbc in veel landen in de wereld oplevert, waaronder in Rusland zelf. Ondanks de aanzienlijke vooruitgang blijven MDR- tbc en de tuberculose-HIV-co-epidemie in opkomst in de Oost-Europese regio. Er is geen land ter wereld dat niet door tbc wordt getroffen. Rusland heeft het initiatief genomen om de internationale Ministeriële Conferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie “Ending TB in the Sustainable Development Era: A Multisectoral Response” te organiseren. Rusland roept op tot internationale samenwerking, kennisdeling en wijst bovendien op de speciale leiderschapsrol die is weggelegd voor de BRICS-landen.

Versnelling implementatie

De internationale Ministeriële Conferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie “Ending TB in the Sustainable Development Era: A Multisectoral Response” heeft als doel om de implementatie van de WHO End TB-strategie te versnellen, acties te initiëren die de toegang tot de gezondheidszorg verbeteren, de MDR-tbc-crisis aan te pakken en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) ten aanzien van gezondheidszorg en tbc-bestrijding te realiseren.

Traagheid gezondheidssysteem

Sprekers tijdens de bijeenkomst toonden aan dat, als direct resultaat van de beschikbare nieuwe medicijnen en de verkorte behandeltrajecten, sommige patiënten nu eindelijk toegang hebben tot minder giftige behandelingen van MDR-tbc. Echter, toegang tot deze verkorte behandeltrajecten is veel te beperkt: introductie en opschaling van deze innovaties is complex en wordt gehinderd door de traagheid van het gezondheidssysteem. Nieuwe R&D modellen moeten de reeds bestaande pijplijn en voortdurende cycli van innovaties voortstuwen.  Vooruitgang vereist politieke en professionele vastberadenheid om de technische, politieke en administratieve uitdagingen te overwinnen. De internationale Ministeriële Conferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie wil de voorwaarden voor multisectorale momentum vaststellen zodat de vereiste verandering en tempo voor impact gerealiseerd kunnen worden door middel van implementatie en R&D, zwel op landenniveau als wereldwijd.

Kernboodschappen

De belangrijkste boodschappen van de bijeenkomst benadrukken de urgentie om antimicrobiële resistentie (AMR) en tbc als een van de belangrijkste veroorzakers van AMR aan te pakken, ook gezien de link met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen;

– Internationale samenwerking, global stewardship, leiderschap op landenniveau, vastberadenheid en een multisectorale aanpak zijn essentieel;

– R&D en innovatie zijn cruciale onderdelen, Nieuwe medicijnen en behandeltrajecten in de pijplijn vereisen nieuwe R&D en financieringsmodellen om hun ontwikkeling ook te kunnen waarborgen;

– Sociale dimensies, patiëntgerichte zorg en het betrekken van patiënten en gemeenschappen als partner zijn essentieel;

– Een speciale rol voor BRICS in het voortstuwen van de TB-agenda is eminent

Doelen van de Ministeriële Conferentie

De deelnemers tijdens de vergadering brachten hun steun uit voor de doelstellingen van Ministeriële Conferentie in november, zoals voorgesteld door de WHO en het Russische ministerie van Volksgezondheid. Het doel is de TB respons te verbeteren binnen de universele toegang tot de gezondheidszorg, AMR en SDG agenda’s. Ten tweede om te zorgen voor voldoende en duurzame financiering (ODA, binnenlandse financiering en publiek-private partnerschappen). En om wetenschap, onderzoek en innovatie te bevorderen, dat op landenniveau gestimuleerd de land en wereldwijd gecoördineerd zal worden. En om zich tot slot in te zetten voor een multisectorale aansprakelijkheidskader.

Belangrijke opstap

Bovendien is de conferentie in Moskou een belangrijke opstap voor de algemene vergadering van de VN over tbc in 2018 waardoor de inspanningen om de wereldwijde TB-epidemie te beëindigen in de versnelling kunnen komen en in lijn met de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd in de End TB Strategy en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Frankrijk, de EU, Tadzjikistan en Nederland hebben hun collega’s opgeroepen voor diplomatieke acties om politieke momentum op te bouwen voor het beëindigen van tuberculose.