Goed nieuws voor patiënten met resistente tuberculose: betere toegang tot veiliger en kortere behandeling

KCNV verwelkomt de nieuwe WHO richtlijn over de behandeling van resistente tuberculose en juicht deze belangrijke stap toe naar beschikbaarheid van veiligere, kortere medicijn combinaties, zonder gebruik van injecties.

KNCV ondersteunt ook dat alle patiënten toegang moeten hebben tot snelle moleculaire tests: de juiste diagnose voor de juiste behandeling.

De afgelopen jaren heeft de KNCV, met het door USAID gefinancierde Challenge TB project, een tiental landen ondersteund om toegang te krijgen tot snelle moleculaire tests en nieuwe medicijnen, en behandelingen, inclusief bedaquiline; deze landen zijn nu in een goede positie om de nieuwe richtlijnen op verantwoorde manier toe te passen, onder de juiste omstandigheden.

Gebaseerd op deze ervaring, staat KNCV klaar om landen te ondersteunen bij hun transitie.