KNCV ontvangt Global Fund directeur Peter Sands

Den Haag – Bijzonder bezoek aan Nederland vandaag. Peter Sands, de directeur van het Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (afgekort het Global Fund), spreekt vandaag de Tweede Kamer toe over de Global Fund investeringsplannen voor de periode 2020-2022. Daarnaast ontvangt KNCV Tuberculosefonds op het hoofdkantoor in Den Haag de heer Sands voor een ronde tafeldiscussie met Nederlandse NGO’s betrokken bij het werk van het Global Fund.   

Het doel van het bezoek van de heer Sands is een voortzetting van een ambitieuze Nederlandse overheidsbijdrage aan de implementatiecyclus van het Global Fund voor 2020-2022. Nederland stond in 2002 aan de bakermat van het Global Fund. Dankzij dit publiek-private partnerschap zijn sindsdien wereldwijd 27 miljoen levens gered. Met steun van het Global Fund zijn onder andere in 2017 ruim 5 miljoen mensen getest op en behandeld voor tuberculose (TBC).

In de Tweede Kamer zal Peter Sands de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) een toelichting geven over de plannen en ambities van het Global Fund om aids, TBC en malaria uit de wereld te helpen. Daarnaast gaat de heer Sands natuurlijk ook in gesprek met onze ‘tering-ambassadeur’, CDA Tweede Kamerlid Anne Kuik.

Met de Nederlandse NGO-sector zal Peter Sands in discussie gaan over de investeringsplannen en de samenwerking met Nederlandse partners. Een aantal Nederlandse NGOs – waaronder KNCV Tuberculosefonds – die met hun eigen werk landen ondersteunen om  Global Fund gelden effectief aan te wenden en nauw met het fonds samenwerken, heeft een reactie geschreven op de investeringsplannen van het Global Fund voor de periode 2020-2022.