Nederlandse NGO-sector roept op tot een verhoogde Nederlandse bijdrage aan het Global Fund

Den HaagDeze week hebben KNCV Tuberculosefonds en Aidsfonds, in samenwerking met negen andere NGOs* een oproep gedaan tot een verhoogde Nederlandse bijdrage aan het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (afgekort het Global Fund). De oproep is gericht aan Sigrid Kaag, de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

In een brief aan Minister Kaag pleiten maar liefst 11 organisaties uit de NGO-sector voor een 20 procent verhoging van de Nederlandse overheidsbijdrage aan de Global Fund investeringsplannen voor de periode 2020-2022.

Nederland stond in 2002 aan de bakermat van het Global Fund en speelt nog steeds een belangrijke rol in het vormgeven van beleid en uitvoering. Het Global Fund is een uniek publiek-privaat partnerschap dat bekend staat om zijn pragmatische en impact gedreven aanpak. Het fonds heeft bewezen dat het betrekken van niet alleen overheden en het maatschappelijk middenveld, maar ook de private sector en gemarginaliseerde groepen dé sleutel is tot het terugdringen van de epidemieën.

Een einde aan AIDS, tuberculose en malaria

In maart 2019 bezocht Peter Sands, de Directeur van het Global Fund, de Tweede Kamer om in discussie te gaan over de investeringsplannen van het fonds. Het Global Fund streeft naar minimaal 14 miljard Amerikaanse dollars voor de volgende implementatiecyclus in de strijd tegen de drie ziektes.

Een einde aan AIDS, TBC en malaria is haalbaar. Maar hiervoor zijn juist nu extra investeringen nodig, anders dreigen we in een terugval te raken. Daarom heeft het Global Fund een ophoging in contributies nodig. De 11 Nederlandse NGOs roepen Minister Kaag dan ook op om de Nederlandse bijdrage voor de aankomende replenishment te verhogen met 20 procent, tot totaal 200 miljoen euro voor de periode 2020-2022.

Voor 200 miljoen euro wordt er voor meer dan 300.000 mensen TBC-behandeling en zorg geregeld. Meer dan 400.000 mensen worden van HIV-remmers voorzien. Ook wordt er gewerkt aan sterke en weerbare gezondheidssystemen.

Een sterk Global Fund is onmisbaar om een einde aan AIDS, TBC en malaria te kunnen maken. KNCV Tuberculosefonds, Aidsfonds en de negen andere ondertekenaars hopen dat Nederland genereus blijft investeren in dit effectieve partnerschap.

Lees de brief aan Minister Sigrid Kaag hier.

Lees de reactie van een aantal Nederlandse NGOs – waaronder KNCV – op de investeringsplannen van het Global Fund hier.

*KNCV Tuberculosefonds, Aidsfonds, AFEW International, Cordaid, International Civil Society Support (ICSS), Mainline, PSI, The ONE Campaign, Hivos, Wemos and Rutgers.