Benoeming Wim Waal tot Erelid van KNCV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van KNCV Tuberculosefonds (KNCV) op 8 mei jongstleden is de heer Wim Waal benoemd tot Erelid van KNCV. Deze bijzondere gebeurtenis weerspiegelt de waardering die onze organisatie voor hem heeft. Tot nu toe had KNCV slechts één ander Erelid, Bas van Wijk. De heer Waal ontving bij zijn benoeming ook een oorkonde. Wim Waal: “Wat een prachtig ontwikkeling heeft KNCV Tuberculosefonds doorgemaakt van club van verenigingen naar een internationaal, impactvolle organisatie.”

De heer Waal is ruim 50 jaar betrokken geweest bij de ’s-Gravenhaagse stichting, eerst als bestuurslid en later als voorzitter. KNCV is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de TBC-bestrijding in het algemeen en zijn werkzaamheden voor de stichting in het bijzonder.

Foto bijschrift vlnr: Algemeen Directeur Kitty van Weezenbeek, Wim de Waal en Voorzitter Raad van Toezicht Mirella Visser