Coronavirus (COVID-19) en (latente) TBC: vragen en antwoorden

In onderstaande informatie vindt u een aantal antwoorden op vragen over het coronavirus en wat het virus specifiek betekent voor mensen met tuberculose (TBC) of latente TBC-infectie (LTBI). Bezoek voor gedetailleerde informatie over het coronavirus de website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

Voor iedereen geldt dat het zeer belangrijk is om uzelf te beschermen en de adviezen van het RIVM op te volgen, zoals:
– Goede handhygiëne
– Hoesten en niezen in de plooi van uw elleboog
– Contact vermijden met zieke mensen
– In het dagelijks leven contact met anderen dan uw huisgenoten zo veel mogelijk op anderhalf meter afstand te houden

Hoe wordt het coronavirus verspreid?
Net als TBC treft het coronavirus voornamelijk de longen en luchtwegen.
Het coronavirus verspreidt zich in druppeltjes die de lucht in worden gestuurd als iemand met het virus hoest of niest. Als u in de buurt bent, kunt u deze druppels inademen. De druppels kunnen ook op oppervlakken terechtkomen waar ze door uw handen kunnen worden opgepakt. Zo kunt u zichzelf ook besmetten. TBC verspreidt zich echter niet via de handen.

Ik heb de diagnose actieve TBC. Loop ik meer risico op besmetting met het coronavirus?
Het is (nog) niet bekend of een patiënt met TBC meer risico loopt op besmetting met corona. Maar als u longtuberculose heeft, of een ontsteking in, of schade aan uw longen, kunnen de symptomen van corona ernstiger zijn. Overleg bij klachten tijdig met uw huisarts of specialist.

Bij mij is latente TBC vastgesteld. Loop ik meer risico op besmetting met het coronavirus?
Als u een latente TBC-infecte heeft en verder in goede gezondheid verkeert, loopt u geen hoger risico op corona dan de algemene bevolking.

Ik ben in het verleden behandeld voor TBC. Loop ik meer risico op besmetting met het coronavirus of op complicaties?
Als u in het verleden voor TBC bent behandeld en u bent verder in goede gezondheid, loopt u geen hoger risico op corona dan de algemene bevolking. Wanneer u nog restverschijnselen hebt van een doorgemaakte TBC, zoals littekens in de longen, kunnen de symptomen van corona wel ernstiger zijn. Overleg bij klachten tijdig met uw huisarts of specialist.