Onderzoek werkzaamheid TBC-vaccin tegen het coronavirus

De academische ziekenhuizen in Nijmegen en Utrecht hebben bekend gemaakt een onderzoek te gaan doen naar een mogelijk beschermend effect van het TBC-vaccin (de BCG-vaccinatie) tegen de ernstige complicaties van het coronavirus. Het doel van het voorgenomen onderzoek is om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Wie komt in aanmerking voor vaccinatie tegen TBC?

In Nederland wordt deze vaccinatie aangeboden aan pasgeborenen en kinderen jonger dan 12 jaar van ouders afkomstig uit gebieden waar tuberculose (TBC) nog veel voorkomt. In Nederland komt TBC nog regelmatig in deze bevolkingsgroepen voor. Deze vaccinatie beschermt jonge kinderen tegen de ernstige vormen van TBC.

Ik wil mijzelf beschermen tegen het coronavirus. Kan ik mij al laten vaccineren?

De GGD nodigt volgens de landelijke richtlijn alleen kinderen uit risicogroepen voor TBC uit voor deze vaccinatie.

Werkt de BCG-vaccinatie tegen het coronavirus?

Er is (nog) geen bewijs dat vaccinatie tegen TBC werkt tegen het coronavirus. Het effect van BCG vaccin op infectie met corona wordt op dit moment onderzocht in twee universiteitscentra. Het zal enige tijd duren voor de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Tot die tijd mag de vaccinatie niet aan andere personen gegeven worden.

Ik ben in het verleden behandeld voor TBC. Ben ik nu beschermd tegen infectie met het coronavirus of de complicaties?
De mogelijke werking van het TBC-vaccin berust niet op het opwekken van weerstand tegen tuberculose, maar op het verbeteren van de algemene weerstand tegen infectieziekten. Iemand die TBC heeft doorgemaakt is dus niet extra beschermd tegen het coronavirus. Het is verstandig de aanbevolen voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de websites van GGD, RIVM en Radboud UMC. Of lees de Brochure Vaccinatie tegen tuberculose.