Geld voor onderzoek naar stof die TBC-bacterie te lijf kan gaan

Onderzoekers van Amsterdam UMC en Universiteit Leiden gaan aan de slag met de ontwikkeling van antimicrobiële moleculen die de tbc-bacterie mogelijk kan bestrijden. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Novel Antibacterial Compounds and Therapies Antagonizing Resistance (NACTAR).

Onderzoeksproject Targeting Mycobacterium tuberculosis, setting up the stage for type VII secretion inhibitors draait om onderzoek naar antimicrobiële stoffen die de tuberkelbacterie, de bacterie die tuberculose (TBC) veroorzaakt, te lijf kunnen gaan. De ziekte kost jaarlijks 1.5 miljoen mensenlevens en wordt moeilijker behandelbaar door het ontstaan van resistente bacteriestammen. Het onderzoek bouwt voort op eerder resultaat uit een lopend NACTAR-project.

Naast het TBC-onderzoek is er ook geld vrijgemaakt voor onderzoek naar een alternatief antibioticum voor de ziekenhuisbacterie. Samen hebben de onderzoeksprojecten bijna 900.000 euro toegewezen gekregen voor toegepast pre-klinisch onderzoek. Beide onderzoeken hebben een looptijd van maximaal 2 jaar.

Bedreiging

Antibioticaresistentie is wereldwijd een bedreiging voor de volksgezondheid. De behoefte aan nieuwe middelen en manieren om bacteriële infecties te bestrijden is dan ook groot. Wetenschappers en het bedrijfsleven hebben daarom de handen ineen geslagen in het onderzoeksprogramma NACTAR. De samenwerking binnen de onderzoeksprojecten moet bijdragen aan een soepele benutting van onderzoeksresultaten binnen het Nederlandse zorgstelsel.

Het onderzoeksproject heeft een looptijd van maximaal twee jaar en richt zich op een nieuwe kansrijke oplossing.

Samenwerking

Het NACTAR-programma is een samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. In totaal investeerden ze samen bijna 7 miljoen euro in het onderzoeksprogramma. Het ministerie van VWS reserveerde daarbij 1 miljoen euro voor (pre) klinische studies en vroeg NWO-domein TTW in nauwe samenwerking met het Netherlands Antibiotics Platform de besteding van deze middelen te organiseren. De verwachting is dat de projecten uit deze laatste call bijdragen aan de vertaling van eerder ontwikkelde antimicrobiële moleculen, therapieën en / of behandelingen naar de kliniek, gericht op het genezen van humane infectieziekten veroorzaakt door resistente bacteriën.

KNCV Tuberculosefonds is lid van de user committee van het NACTAR-programma, waar ook TB Alliance (New York), Amsterdam UMC (VUMC) en het Intstitute Pasteur (Parijs) deel van uitmaken.

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Donatie opzeggen

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.