Ondersteuning voor ontwikkeling van beleid voor de TBC-bestrijding in nieuwe handen – op weg naar eliminatie van TBC

Gedurende bijna 70 jaar faciliteerde en ondersteunde KNCV Tuberculosefonds de landelijke vergaderingen en werkgroepen van de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) en zorgde voor de toegang tot relevante regelgeving, richtlijnen, protocollen en werkafspraken. Per 1 januari 2022 draagt het Tuberculosefonds deze rol over aan het Centraal bureau infectieziekten van het RIVM.

TBC is nog steeds de meest dodelijke infectieziekte ter wereld, waar jaarlijks 1,5 miljoen mensen aan overlijden. Onnodig, want met de juiste behandeling is TBC te genezen. Het Tuberculosefonds zet zich wereldwijd in voor de strijd tegen TBC. Dit doen we door in de landen waar we werken te assisteren met de introductie van effectieve interventies en nieuwe, innovatieve technologieën die aansluiten bij de behoeften van de patiënten en hun families en de realiteit van de betrokken gezondheidssystemen. Daarbij putten we uiteraard uit onze ruime ervaring met de pre-eliminatie van TBC in Nederland.

Bij het 50-jarig bestaan van het Tuberculosefonds in 1953 richtte het Tuberculosefonds de landelijke CPT op. Deze commissie werd gevormd door vertegenwoordigers van vrijwel alle elementen waaruit de TBC-bestrijding in Nederland indertijd was opgebouwd: o.a. sanatoria, consultatiebureaus, de geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid, en uiteraard KNCV Tuberculosefonds. In 2021 is de CPT nog steeds een landelijk, multidisciplinair overleg van professionals in de tbc-bestrijding met het doel een samenhangende en kwalitatief hoogwaardige bestrijding van tuberculose in Nederland. Door de overdracht van de ondersteuning van de CPT aan het Centraal bureau infectieziekten van het RIVM zullen de tuberculosebestrijding en de algemene infectieziektenbestrijding elkaar versterken.

Het Tuberculosefonds blijft actief als lid van de CPT en zal bij blijven dragen aan het ontwikkelen van regelgeving, op basis van onderzoek en ervaring in Nederland en in het buitenland. Ook blijft het Tuberculosefonds actief in capaciteitsopbouw van dokters, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers in de tuberculosebestrijding en daarbuiten; blijven we patiënten ondersteunen en blijven we actief in de kwaliteitsborging van de tuberculosezorg bij de GGD-en. Het Tuberculosefonds blijft bovendien een pleitbezorger voor de bestrijding van tuberculose en eraan gerelateerde gezondheidsproblemen bij gezondheidswerkers, het algemene publiek en de politiek: tuberculose mag niet vergeten worden!

Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM: “Ik wil KNCV Tuberculosefonds graag bedanken voor hun gedurende 70 jaar belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleid voor de tuberculosebestrijding. KNCV Tuberculosefonds blijft als lid van de CPT hieraan een bijdrage leveren. Het RIVM committeert zich aan het overnemen van deze essentiële taak en zet graag het goede werk van de KNCV Tuberculosefonds voort. Want de bestrijding van deze eeuwenoude ziekte gaat door.”

Mustapha Gidado, algemeen directeur KNCV Tuberculosefonds: “Dit is zonder meer een historisch moment en KNCV Tuberculosefonds is verheugd dat het RIVM een leidende rol gaat spelen in de algehele coördinatie van de TBC-bestrijding in Nederland in synergie met alle andere infectieziekten. Zoals we weten, heeft Nederland een gunstige positie: het is een land waar TBC niet veel meer voorkomt, maar het is ook een land waar het uitdagend is om de technische kennis en competentie hoog te houden, evenals het bewustzijn van de Nederlandse gemeenschap voor de ziekte TBC en daarmee ook het werven van fondsen voor de bestrijding van deze ziekte naast alle andere infectieziekten met prioriteiten.

Met haar expertise op het gebied van TBC, ervaring en lidmaatschap van technische platforms wereldwijd zal KNCV Tuberculosefonds de rol van het RIVM blijven aanvullen bij het waarborgen van de kwaliteit van de TBC-bestrijding in Nederland. Wij zijn partners voor het succes van de TBC-bestrijding in Nederland.”

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Donatie opzeggen

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.