Merendeel Nederlanders wil internationale gezondheidshulp uitbreiden

53 procent van de Nederlanders vindt dat Nederland meer moeten investeren in gezondheidszorgstelsels in lage- en middeninkomenslanden, zodat zij effectiever kunnen reageren op pandemieën en epidemieën. Dit is een van de uitkomsten van een representatieve steekproef onder 978 respondenten over internationale gezondheidshulp.

De resultaten van het onderzoek worden vandaag aangeboden aan leden van de Tweede Kamer, samen met 52.842 handtekeningen van mensen uit de hele wereld die voorstander zijn van meer hulp voor de bestrijding van malaria, tuberculose en hiv.

Aanleiding voor de enquête, uitgevoerd door het enquêtebureau Validators in opdracht van de ontwikkelingsorganisatie Cordaid, is de donorconferentie van het Global Fund die op 19 september plaatsvindt in de Verenigde Staten. Nederland is er een prominente deelnemer.

Met de hulp van overheden bestrijdt het Global Fund bestrijdt wereldwijd malaria, hiv en tuberculose en versterkt ziekenhuizen en gezondheidssystemen zodat die beter zijn voorbereid op plaatselijke en mondiale gezondheidscrises.

Nederland gaf in 2019 een bedrag van € 156 miljoen aan het Global Fund. Het Global Fund heeft Nederland en de andere donorlanden verzocht tijdens de aankomende donorconferentie een 30% hogere bijdrage te geven vanwege de negatieve gevolgen van COVID-19 voor de mondiale bestrijding van de drie genoemde ziekten.

“We zijn blij verrast over de resultaten van deze enquête”, zegt Kees Zevenbergen, CEO van Cordaid. “Dit geeft aan dat Nederlanders niet helemaal opgeslokt worden door hun eigen problemen, zoals corona, inflatie, gasprijzen of de huizenmarkt. Er is ruimte in hun hoofd voor anderen, en dat is geweldig. Door corona beseffen mensen hoe verweven alles met elkaar is. Wat ver weg lijkt, kan alsnog veel impact hebben in Nederland.”

Het onderzoek laat een interessante nuance zien in de Nederlandse opinie met betrekking tot internationale samenwerking op het gebied van gezondheid. In de context van de recente inflatie toont het onderzoek aan dat respondenten zich zorgen maken over het begrotingstekort in Nederland. Toch is de meerderheid van de respondenten voorstander van meer hulp om de gezondheidssystemen in lage- en middeninkomenslanden te versterken. Volgens de resultaten is de meerderheid van de respondenten van mening dat gezondheid een mensenrecht is (52%) dat toegankelijk moet worden gemaakt voor alle mensen, ongeacht hun leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, ras, religie en andere sociaaleconomische factoren (77%).

De handtekeningen die vandaag worden overhandigd zijn verzameld door ONE’s jeugdambassadeurs, een wereldwijde organisatie die campagne voert tegen extreme armoede en voorkombare ziekten.

Op 13 september, samen met vertegenwoordigers van het Aidsfonds, Cordaid en het KNCV Tuberculosefonds overhandigt ONE de petitie en de onderzoeksresultaten aan Kamerleden uit de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De vier organisaties maken zich grote zorgen over de achteruitgang in de bestrijding van vooral hiv, malaria en tuberculose. In die geest hebben de organisaties voor het Global Fund een stunt gepland met parlementsleden van 10.00-17.00 uur, waarbij ze uitgenodigd worden deze ziekten te ‘bestrijden’ door een boksbal te slaan.

Bron: Cordaid

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Donatie opzeggen

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.