Minder tuberculosepatiënten in Nederland in 2022 dan in 2021

Het aantal mensen met tuberculose (tbc) in Nederland is in 2022 iets afgenomen. In 2022 waren er 635 tuberculosepatiënten in Nederland. Dit is 6 procent minder dan in 2021 (673 patiënten). Bij 250 patiënten bevond de tuberculose zich buiten de longen. Er waren 384 patiënten met tuberculose in de longen. Hiervan hadden 171 open tuberculose, de meest besmettelijke vorm. Bij 1 persoon is nog onbekend of de ziekte binnen of buiten de longen zit. Dit blijkt uit de kerncijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Bekijk het pdf. 

Tachtig procent (509) van alle tbc-patiënten in Nederland komt uit landen waar tuberculose veel voorkomt.  Hiervan kwamen de meeste personen uit Eritrea (70), gevolgd door Marokko (59) en Somalië (36).

Het aantal tbc-patiënten in Nederland blijft dalen

Het aantal meldingen van tuberculose in Nederland neemt al decennia af. Dat er in 2022 minder meldingen zijn dan in 2021 komt vooral, doordat er minder mensen waren met tuberculose-buiten de longen. Het aantal meldingen van tuberculose in de longen bleef gelijk aan dat van 2021. Het aantal patiënten met open  tuberculose nam in 2022 iets toe. In 2021 waren dit er 141 en afgelopen jaar 171. Ondanks de toename in 2022, neemt het aantal mensen met open tuberculose de laatste jaren af.

Wat is tuberculose?

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De ziekte is meldingsplichtig. Dit betekent dat artsen de ziekte moeten melden aan de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De GGD meldt dit vervolgens aan het RIVM. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als de ziekte in de longen zit.

Tuberculose is meestal goed te behandelen met antibiotica.

Vroege opsporing tuberculose

Door vroege opsporing van een tuberculose-infectie  kunnen mensen behandeld worden, voordat ze ziek worden. Dit voorkomt dat meer mensen tuberculose krijgen.

In 2022 werden er 1196 personen met een tuberculose-infectie gemeld. Hiervan werd een derde opgespoord door screening van migranten afkomstig uit landen waar tuberculose veel voorkomt. Deze screening wordt gedaan bij binnenkomst in Nederland. Ruim een kwart werd gevonden door bron- en contact onderzoek rondom een patiënt.

Wereld Stop Tuberculose Dag

Op vrijdag 24 maart is het Wereld Stop Tuberculose Dag. Deze dag is bedoeld om bewustwording te creëren over de wereldwijde verspreiding en bestrijding van tuberculose. Wereldwijd is tuberculose namelijk nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van sterfte door een infectieziekte.

Bron: RIVM

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.