Investeren in onderzoek en ontwikkeling van TBC-vaccins kan miljoenen levens redden

Ondanks de vooruitgang bij de bestrijding van tuberculose (TBC), blijft de wereldwijde TBC-last hoog, met naar schatting alleen al 10,6 miljoen nieuwe gevallen en 1,6 miljoen doden in 2021. Nieuwe veilige, effectieve, betaalbare en toegankelijke TBC-vaccins kunnen een doorbraak betekenen in de strijd tegen TBC en bijdragen aan de doelstellingen van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) End TB Strategy voor het terugdringen van de ziektelast, met als doel: een wereld vrij van TBC.

De succesvolle introductie en opschaling van een nieuw TBC-vaccin zal echter afhangen van de bereidheid van de doellanden om het vaccin te implementeren en af te leveren. Met ongeveer 17 TBC-vaccinkandidaten in de pijplijn, waarvan zes in fase 3-ontwikkeling, is er een dringende behoefte om de TBC-vaccingereedheid in doellanden te beoordelen. Als er een vaccin beschikbaar komt, is de belangrijkste uitdaging ervoor te zorgen dat het de bevolking bereikt die het vaccin het hardst nodig heeft.

Bepalen wat de beste aanpak zal zijn om het vaccin bij de bevolking te introduceren, zal van cruciaal belang zijn. KNCV draagt bij aan de ontwikkeling van TBC-vaccins door middel van onderzoek, implementatie en verbetering van de paraatheid van het gezondheidssysteem, zodat we kunnen helpen de weg vrij te maken voor een succesvolle uitrol van vaccins om de meest kwetsbare mensen ter wereld te beschermen.

Manieren waarop KNCV de gereedheid voor TBC-vaccinatie ondersteunt:

  • De kloof overbruggen tussen kaders en implementatie door de acties te identificeren die nodig zijn om een TBC-vaccin effectief uit te rollen (zodra beschikbaar)
  • Zorgen voor de grootste impact op de volksgezondheid, rekening houdend met de context en de huidige capaciteit – van het nationale niveau tot het niveau van de zorginstelling
  • Gebruikmaken van KNCV’s ervaring in implementaties en versterking van gezondheidssystemen
  • De zelfvoorziening en afhankelijkheid van landen verbeteren
  • Overeenstemming met het WHO-raamwerk voor TBC-vaccinatie

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.