250.000 patiënten krijgen gratis korte cursus TBC preventieve behandeling in zeven landen

Het door Unitaid-gefinancierde IMPAACT4TB Consortium, geleid door het Aurum Institute, heeft aangekondigd dat het 250.000 patiëntcursussen van korte kuren op rifapentine gebaseerde preventieve behandelingsregimes zal geven aan zeven landen om tuberculose (TBC) te helpen voorkomen. De patiëntenkuren omvatten het driemaandelijkse 3HP-regime en de nog kortere 1HP, die slechts 28 dagen wordt ingenomen. Dit maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van IMPAACT4TB om een einde te maken aan tuberculose en de wereldwijde gezondheidsresultaten te verbeteren.

De zeven landen die profiteren van dit initiatief zijn Brazilië, Haïti, India, de Maldiven, Nigeria, Tanzania en Zambia. Dit aanbod van op rifapentine gebaseerde preventieve behandelingsregimes zal naar verwachting aanzienlijk bijdragen aan de wereldwijde inspanning om de incidentie van TBC te verminderen, dat wereldwijd een grote uitdaging voor de volksgezondheid blijft.

“Ondanks toezeggingen om tegen 2030 een einde te maken aan tuberculose als een wereldwijde epidemie, blijft de ziekte ’s werelds dodelijkste infectieziekte, waarbij elke dag ongeveer 4.400 mensen om het leven komen”, aldus prof. Gavin Churchyard, CEO van Aurum Institute en hoofdonderzoeker van het IMPAACT4TB-project. “TBC-preventie is een hoeksteen van elke poging om TBC uit te roeien, en we hopen dat deze 250.000 patiëntencursussen zullen bijdragen aan de inspanningen van landen om TBC eindelijk tot een ziekte van het verleden te maken.”

Ongeveer een kwart van de wereldbevolking is besmet met een vorm van TBC die geen symptomen veroorzaakt en niet besmettelijk is. Zonder behandeling zal 5% tot 10% van de geïnfecteerden actieve tuberculose ontwikkelen, die ernstige ziekte veroorzaakt en via de lucht van persoon op persoon kan worden overgedragen. Preventieve behandelingsregimes voor TBC verlagen het risico op progressie naar TBC bij mensen die risico lopen, waaronder kinderen, zwangere vrouwen en mensen met hiv.

In de afgelopen jaren zijn nieuwe en kortere op rifapentine gebaseerde TBC-preventieve behandelingsregimes aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en deze komen steeds beter beschikbaar. Momenteel worden jaarlijks meer dan vier miljoen patiëntencursussen vervaardigd. Deze kortere regimes worden geassocieerd met hogere therapietrouw, voltooiing en resultaten. In feite hebben mensen die kortere kuren volgen tot drie keer meer kans om hun kuur te voltooien dan mensen die langere kuren volgen, wat leidt tot betere resultaten en meer levens die worden gered.

In veel landen met een hoge ziektelast door TBC zijn deze nieuwe kortdurende TBC-preventieve behandelingsregimes zo gemodelleerd dat ze kosteneffectief zijn voor zowel mensen met hiv als gezinscontacten van alle leeftijden, ongeacht of er al contactonderzoek is uitgevoerd.

“De zeven landen die deze regimes ontvangen, hebben hun bereidheid uitgesproken om niet alleen achtergestelde en risicopopulaties te identificeren en ervoor te zorgen dat ze deze nieuwere regimes krijgen, maar ook om te investeren in het versterken van systemen rond het opsporen van contacten en het leren van lessen over hoe de acceptatie van TBC-preventieve behandelingen kan worden verbeterd”, zegt dr. Philippe Duneton, uitvoerend directeur van Unitaid.

Deze patiëntenkuren bestaan uit kortere regimes op basis van rifapentine, waaronder twee behandelingsopties: 3HP, een orale behandeling van drie maanden die eenmaal per week wordt ingenomen, en 1HP, een orale behandeling van 28 dagen die eenmaal per dag wordt ingenomen, waardoor de keuze voor patiënten die een TBC-preventieve behandeling nodig hebben, toeneemt. Toegang tot op rifapentine gebaseerde regimes is gevestigd in 71 landen, met tot nu toe meer dan drie miljoen patiëntencursussen. Ondanks deze vooruitgang lopen belangrijke groepen en gebieden nog steeds achter op de doelstelling.

De levering van de patiëntencursussen door het IMPAACT4TB Consortium, mogelijk gemaakt door kostenbesparingen die de afgelopen vijf jaar zijn gerealiseerd, maakt deel uit van de bredere strategie van het Consortium om de kosten van rifapentine te verlagen. Onder andere door samen te werken met wereldwijde partners en fabrikanten, hielp het Consortium de toegangsprijs van een drie maanden durende patiëntkuur met wekelijks rifapentine en isoniazide aanzienlijk te verlagen, van US $ 72 naar US $ 14,25.

Naast het geven van cursussen voor patiënten, zal het IMPAACT4TB-consortium ook technische assistentie bieden aan landen bij hun implementatie-inspanningen, inclusief het identificeren van populaties die baat zouden kunnen hebben bij TBC-preventie, en het bepalen van het meest geschikte regime voor hen. Het project pleit actief voor universele toegang tot TBC-preventietools via hun #RightToPreventTB-campagne om gemeenschappen bewust te maken van effectieve preventieregimes.

Alleen al in 2021 stierven bijna 1,6 miljoen mensen aan TBC, terwijl ongeveer 10,6 miljoen mensen ziek werden door de ziekte. Momenteel ligt de wereld niet op schema om de TBC-preventiedoelen te halen die zijn vastgesteld tijdens de bijeenkomst op hoog niveau van de Verenigde Naties over TBC in 2018. Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het bieden van TBC-preventie aan mensen met hiv, is het aantal huishoudelijke contacten het ontvangen van TBC-preventieve behandeling blijft onaanvaardbaar laag. In feite is de huidige vooruitgang in de richting van de doelstelling om tegen 2022 30 miljoen mensen een preventieve behandeling tegen tuberculose (TPT) te bieden, slechts 42%, wat erop wijst dat er dringend behoefte is aan meer inspanningen om TPT voor huishoudelijke besmetting op te schalen.

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Donatie opzeggen

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.