Een evaluatie van Emily Brontë’s gemoedstoestand tijdens tuberculose

Het is bijna 175 jaar geleden dat Emily Brontë, de Engelse schrijfster vooral bekend van ‘Wuthering Heights’, op 19 december 1848 op 30-jarige leeftijd stierf aan tuberculose (TBC). Ze was al twee maanden ziek, maar weigerde medische zorg en wuifde het weg als “kwakzalverij”, zeggend dat ze “geen vergiftigingsdokter” in de buurt wilde hebben. Tot voor kort werd de schrijfster hierom ‘koppig en dwaas’ genoemd, maar dr. Claire O’Callaghan, van de Loughborough University, heeft hier een andere theorie over.

Vanaf 9 oktober 1848 schreef Charlotte Brontë, de zus van Emily, een reeks brieven, waarin ze haar aanbeveelde medische hulp te zoeken. Emily weigerde dit consequent. Afgezien van een “mild aperitief – en de hoestwafels van Locock”, wees Emily alle vormen van medische interventie af, stelt Charlotte. De behandelingen die destijds beschikbaar waren voor TBC, konden TBC niet voorkomen of genezen.

De brieven tussen de twee zussen worden gebruikt om inzicht te krijgen in Emily’s gemoedstoestand en gedachtegang tijdens haar laatste weken en dagen, die wordt gezien als bitter en verscheurend.

Een nieuwe kijk op Emily’s gemoedstoestand tijdens haar ziekte

Na de brieven tussen de zussen te hebben geanalyseerd, zegt dr. Claire O’Callaghan dat ‘Charlotte’s brieven alternatieve manieren bieden om Emily’s ervaringen met tuberculose en haar gedrag in haar laatste maanden te begrijpen’. Ze stelt dat Emily’s manier van denken rationeler en medelevender was dan aanvankelijk werd gedacht.

“In december schrijft Charlotte dat Emily twee weken eerder diarree had, wat volgens haar vaders exemplaar van Graham’s Modern Medicine een teken is voor de laatste stadia van de ziekte.” Volgens O’Callaghan is het aannemelijk dat Emily het boek ook heeft geraadpleegd. In haar roman ‘Wuthering Heights’ sterven drie personages, Francis, Edgar en Linton, aan ‘consumptie’, tegenwoordig bekend als tuberculose. Hun lijden wordt beschreven met nauwkeurige medische details.

Bovendien zijn drie broers en zussen van Emily overleden aan TBC. Haar broer Bradwell, die ze naar verluidt verzorgde, stierf in september 1848. Slechts twee weken voordat Emily zelf ziek werd.

Volgens O’Callaghan geeft dit een heel duidelijke reden waarom Emily medische hulp weigerde. Ze begreep de ziekte en de symptomen zo goed als iedereen op dat moment kon. O’Callaghan schrijft: “Het is mogelijk om Emily’s gedrag in meer complexe en medelevende vormen te begrijpen als een zelfbehoudende tactiek voor zowel haarzelf als haar zus in de traumatische context van het lijden aan een dodelijke ziekte”.

TBC is nu veel beter te behandelen

Tot op de dag van vandaag eist tuberculose nog steeds het leven van 1,6 miljoen mensen per jaar. Emily Brontë zag geen reden om medische hulp in te schakelen. Ze wist dat de ziekte haar einde zou betekenen. Maar inmiddels is de prognose van TBC aanzienlijk verbeterd. Tegenwoordig is TBC te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Met uw bijdrage kunnen TBC-patiënten op tijd worden getest en voorzien worden van de juiste medicatie. Zo voorkomen we meer infecties, resistente vormen van TBC en redden we levens.

Natuurlijk help ik mee met een eenmalige donatie!

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.