KNCV’s project ‘Nooit meer een Pandemie’ versterkt Kirgizië en Tanzania in de strijd tegen tuberculose en andere infectieziekten

Ineke Spruijt, consultant en epidemioloog, en Norma Madden, monitor- en evaluatiefunctionaris, van KNCV Tuberculosefonds, bezochten Kirgizië van 8 tot 13 oktober. Tijdens deze reis trainden ze collega’s uit Kirgizië en Tanzania voor het Droomfonds Project, gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

Het Droomfonds-project genaamd ‘Nooit meer een Pandemie’ heeft tot doel een nieuwe standaard te zetten voor de diagnose van infectieziekten en resistentie tegen antimicrobiële geneesmiddelen (AMR) door alle patiënten toegang te garanderen tot een nieuwe technologie om op alle infectieziekten te testen; nanopore-sequencing met behulp van MinION-apparaten, ontwikkeld door Oxford Nanopore Technologies.

Samenvatting van de reis naar Kirgizië

Het team bezocht eerst het Kirgizische Nationale Tuberculose Programma (NTP) in het Nationale Centrum voor Phtisiologie, voor zorg, behandeling en studie van tuberculose (TBC). Vervolgens bezochten ze het Nationaal Referentielaboratorium, waar momenteel nanoporiesequencing met het MinION-apparaat wordt gevalideerd. Na validatie op dit laboratorium op centraal niveau zal de sequencing ook bij decentrale laboratoria worden geïmplementeerd.

Tijdens hun bezoek besprak het team de protocollen van de verschillende deelstudies, waaronder die over ⁠de haalbaarheid en aanvaardbaarheid van nanoporie-sequencing met behulp van een MinION-apparaat – de focus van de training van deze week.⁠

Norma verzorgde trainingen op het gebied van datamanagement. Robuust beleid en procedures voor het omgaan met onderzoeksgegevens gedurende de gehele levenscyclus van het project garanderen de integriteit en vergroten de waarde van de verzamelde gegevens tijdens en na het onderzoek. ⁠De training richtte zich ook op systemen om de kwaliteit en tijdlijnen van de onderzoeksactiviteiten te bewaken. Na presentaties ontwikkelden de teams uit Kirgizië en Tanzania landspecifieke gegevensstroomdiagrammen. Dergelijke diagrammen verrijken het begrip van de complexiteit van patiënt-, monsterroutes en teststrategieën. Ze vormen ook de basis van het datamanagementplan, een belangrijk hulpmiddel om ervoor te zorgen dat dataprocessen voldoen aan het onderzoeksprotocol.

Naast datamanagement richtte de training zich ook op kwalitatieve dataverzameling, wat nodig is voor het onderzoek naar de haalbaarheid en aanvaardbaarheid.⁠ De interviewonderwerpen die in het onderzoek gebruikt moesten worden, werden bestudeerd en beoordeeld. Het kennen en begrijpen van de interviewvragen is van cruciaal belang om semi-gestructureerde interviews te kunnen afnemen en beheren.⁠ Ineke en Norma gaven trainingen over interviewvaardigheden, waaronder verschillende culturele technieken om een goede verstandhouding met de geïnterviewde op te bouwen, en praktische oefeningen met feedback van de rest van het gesprek.

Aan het eind van de week evalueerde het team de training, werd het eens over toekomstige rollen en verantwoordelijkheden en reikte het de certificaten uit voor een succesvolle afronding van de training.

Dank aan de Nationale Postcode Loterij

Met steun van de Nationale Postcode Loterij zet KNCV Tuberculosefonds stappen in de richting van een wereld waarin alle patiënten toegang hebben tot de nieuwste diagnostische technologieën, die uiteindelijk bijdragen aan het voorkomen en beheersen van de verspreiding van infectieziekten en resistentie tegen antibiotica wereldwijd. Onze hartelijke dank gaat uit naar de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers voor het mogelijk maken van dit project.

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.