Vooruitgang in onderzoek naar tuberculosevaccins: inzichten van de UNION-conferentie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het belang onderstreept van new en repurposed vaccins voor volwassenen en adolescenten in de strijd tegen tuberculose (tbc), en positioneert deze vaccins als een hoeksteen van de WHO End TB Strategy. Volgens een recent modeleeronderzoek zouden deze vaccins bij ongeveer 65,5 miljoen mensen tbc kunnen voorkomen en 7,9 miljoen aan tbc gerelateerde sterfgevallen kunnen voorkomen.

In het licht van deze belangrijke ontwikkelingen op het gebied van tbc-vaccins, heeft de recente UNION-conferentie in Parijs een reeks sessies gewijd aan het delen van de nieuwste onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van new en repurposed tbc-vaccins. Tijdens deze sessies werd dieper ingegaan op cruciale onderwerpen, zoals trial-resultaten, inzichten uit modellering, vaccinparaatheid en discussies over toezeggingen van onder meer de Verenigde Naties. Sommige sessies gingen verder dan klinische onderzoeken en gingen dieper in op essentiële overwegingen van representatie, gelijkheid en ethische dimensies op het gebied van tbc-vaccin onderzoek.

In dit stuk willen we de meest recente updates en aanbevelingen delen die tijdens de conferentie zijn gedaan. Ten slotte belichten we de actuele inzet en betrokkenheid van KNCV Tuberculosefonds op het gebied van tbc-vaccin onderzoek.

UNION Conferentie overzicht

Resultaten van vaccin trials

 • MESA-TB Trial: Voorlopige resultaten van de fase 2-studie M72/AS01E, gericht op mensen met HIV (PLHIV), lieten veelbelovende resultaten zien. Het vaccin met twee doses blijkt een goede tolerability en immunogeniciteit te hebben bij viraal onderdrukte, met ART behandelde personen in de leeftijd van 16 tot 35 jaar.
 • Dry Powder Inhaled BCG Vaccine: Een onderzoek naar de toedieningsmethoden van BCG-vaccins heeft substantiële bescherming tegen tbc bij cavia’s aangetoond na geïnhaleerde toediening. Het gebruik van een stabiele, gedroogde formulering van levensvatbare BCG toonde vergelijkbare niveaus van bescherming aan als de intradermaal geïnjecteerde vorm.
 • CRISPRi-Enhanced BCG Vaccine: Een ander onderzoek maakte gebruik van CRISPRi-technologie om de werkzaamheid van het BCG-vaccin te verbeteren. Het remmen van de expressie van belangrijke enzymen resulteerde in een recombinante BCG-stam die verbeterde bescherming tegen tbc bij muizen induceerde.
 • vaccae Vaccine: De veiligheid en effectiviteit van het M.vaccae-vaccin werden gepresenteerd. Het regime van zes doses bleek voldoende veilig te zijn en een significante vermindering te laten zien van de incidentie van tbc onder 15-65-jarigen, met een beschermingspercentage van 52,4%. (95% BI: 26,9-68,9). Interessant is dat dit vaccin momenteel in China wordt geïmplementeerd en dat er ongeveer 18 miljoen doses zijn geproduceerd. De exacte implementatiestrategie en andere details zijn echter onbekend.

Modelling inzichten:

 • Self-Clearance in Mathematical Models: De resultaten van Scarponi’s modelleringsstudie laten zien dat het verwaarlozen van zelfklaring in wiskundige modellen de schattingen van de impact van vaccins niet substantieel vertekent.
 • Health and Economic Impact in India: De presentatie van Rebecca Clark liet positieve gevolgen zien voor de gezondheid en de economie van een nieuw tbc-vaccin in India, waarbij M72/AS01E mogelijk beter presteert dan BCG-vaccinatie, afhankelijk van factoren als timing, opschaling en de aard van het vaccin campagne.

Vaccinverplichtingen en paraatheid:

 • Call for Equity and Inclusivity in Clinical Trials: Er werd bezorgdheid geuit over de uitsluiting van zwangere en postpartumpatiënten van klinische onderzoeken, ondanks hun verhoogd risico op tbc. De noodzaak van inclusie van deze groep in vaccin-trials werd benadrukt. Bovendien zouden trials inclusiever en ethischer kunnen zijn door mensen met tbc met een indicatie voor TPT en mensen met een voorgeschiedenis van tuberculose te includeren. Deze twee groepen lopen ook een verhoogd risico op tbc.
 • Political Commitment: De politieke verklaring van de High Level Meeting onderstreepte de inzet om jaarlijks 5 miljard dollar toe te wijzen aan onderzoek en ontwikkeling, inclusief onderzoek naar tbc-vaccins. Elke geïnvesteerde dollar zou zeven dollar kunnen opleveren vanwege vermeden kosten en productiviteitswinsten.
 • Indonesia’s Commitment: Indonesië gaf aan te streven naar het kunnen uitrollen van een tbc-vaccin vanaf 2027; wat een proactieve houding aantoont bij het aanpakken van de tbc-uitdaging.
 • Pipeline Overview: Een blik op de tbc-vaccin pipeline laat zien dat er 17 vaccins in ontwikkeling zijn; de pipeline laat echter een omgekeerde trend zien waarbij er meer vaccins in een laat stadium zitten en weinig in een vroeg stadium. De MRI-trial start in 2024 met M72/AS01E, waar 26.000 mensen aan zullen deelnemen uit meer dan 50 locaties in Afrika en Zuidoost-Azië.
 • TB vaccine accelerator council: Een WHO-initiatief is opgericht in januari 2023 om de ontwikkeling, het testen, de autorisatie en het gebruik van nieuwe tbc-vaccins te vergemakkelijken.
 • Existing body of TB vaccine implementation knowledge: KNCV-collega Joeri Buis presenteerde de resultaten van de – binnenkort te publiceren – scoping review, waarbij zij benadrukte dat een new en repurposed tbc-vaccin voor volwassenen en adolescenten tussen de 8,8 en 65,5 miljoen tbc-gevallen zou kunnen worden voorkomen en tussen de 1,1 miljoen – 7,9 miljoen tbc-sterfgevallenen. Ook zou een new en repurposed vaccin kosteneffectief zijn in de meeste lage- en middeninkomenslanden. Er is meer onderzoek nodig naar de haalbaarheid en aanvaardbaarheid van de implementatie, waarbij voldoende aandacht wordt besteed aan geografische en bevolkingsdiversiteit.

Duurzame politieke betrokkenheid en financieringDe weg voorwaarts vereist duurzame politieke betrokkenheid, waarbij het van belang is dat de financiering niet afhankelijk is van fluctuerende steun. Het is noodzakelijk om een ​​blijvende aanwezigheid aan de besluitvormingstafels veilig te stellen en te pleiten voor de noodzakelijke financiële steun. In 2024 zullen de fase III M72/AS01E vaccin trials starten dankzij financiering van de Gates Foundation. De eerste positieve trial resultaten waren echter al beschikbaar in 2018. Dit benadrukt de cruciale noodzaak van voortdurende tijdige financiële steun. Bovendien is het handhaven van een gezonde pijplijn van cruciaal belang, aangezien de huidige trend naar het einde van de pijplijn neigt en een evenwicht vereist is dat de voortdurende ontwikkeling van vaccins ondersteunt.

De weg vooruit

Tijdens de UNION-conferentie werden belangrijke aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek en de implementatie van tbc-vaccins. Leeftijdsspecifieke schattingen van de infectieprevalentie, duidelijkheid over vaccinbeschermingsmechanismen en effectieve voorbereiding op implementatie, werden tijdens discussies benadrukt. Het framework van de WHO benadrukte, samen met inzichten uit de scoping review gepresenteerd door KNCV en de demand forecasting-studie van Gavi, de noodzaak van inclusief beleid, een duidelijk begrip van de mogelijke vaccin demand, duurzame financiering en lopend onderzoek om toegankelijkheid, effectieve levering en voorbereide gezondheidssystemen te garanderen. Toekomstig onderzoek zou zich dus kunnen richten op de beoordeling en paraatheid van het gezondheidszorgsysteem, de aanvaardbaarheid van vaccins, en op de gevolgen voor de gezondheid en de economie in alle landen en binnen de belangrijkste doelgroepen. Deze aanpak is van cruciaal belang voor effectieve vaccinatiestrategieën, maar ook om de accessibility en equity in de strijd tegen tbc te garanderen.

Tot slot, erkennend dat de implementatie van een tbc-vaccin voor volwassenen en adolescenten een ‘EN’-strategie is in plaats van een ‘OF’-strategie bij de uitroeiing van tuberculose, waarbij het belang wordt onderstreept van samenwerking en andere volksgezondheidsmaatregelen die onmisbaar zullen blijven.

De Union Conference was een prachtig moment om met toegewijde mensen samen te komen en kennis en ontwikkelingen met betrekking tot tbc te delen. KNCV is dankbaar voor de mogelijkheid om hierbij aanwezig te zijn en de kennis die door de jaren heen is opgebouwd te delen. Wij blijven toegewijd aan het werken naar een wereld zonder tbc en zullen aanwezig blijven op het gebied van onderzoek naar tbc-vaccins door bij te dragen aan de voorbereiding op de wereldwijde implementatie van tbc-vaccins.

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Donatie opzeggen

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.