Meer tuberculosepatiënten in Nederland in 2023 dan in 2022

In 2023 is in Nederland bij 710 mensen de ziekte tuberculose (TBC) vastgesteld. Dit is 12 procent meer dan in 2022, toen waren het er 634. In 2023 waren er 471 patiënten met tuberculose in de longen. Hiervan hadden 213 open tuberculose, de meest besmettelijke vorm. Dit blijkt uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Aantal TBC-patiënten lager dan voor de coronapandemie

Het aantal meldingen van tuberculose in Nederland in 2023 is hoger dan in de jaren tijdens de coronapandemie (gemiddeld 643), maar lager dan in de jaren daarvoor (gemiddeld 777).

Na de maatregelen tijdens de coronapandemie kan tuberculose zich nu weer makkelijker verspreiden. Ook kwamen er meer mensen naar Nederland uit landen waar tuberculose veel voorkomt. Bij binnenkomst in Nederland worden deze mensen verplicht gescreend op tuberculose. Dit zijn twee redenen waardoor er in 2023 meer mensen ziek zijn geworden.

Circa 80 procent van de TBC-patiënten in Nederland in 2023 is geboren in het buitenland. Hiervan kwamen de meeste mensen uit Eritrea (89), gevolgd door Somalië (60) en Marokko (37).

“Het aantal mensen met TBC in Nederland hangt met name samen met screening onder migranten bij binnenkomst in Nederland,” licht Agnes Gebhard, Technisch Directeur KNCV Tuberculosefonds toe. “De mensen die TBC blijken te hebben krijgen direct begeleiding en behandeling. Dit gaat niet zo zeer over toegenomen transmissie in Nederland. Zolang onze screening goed werkt blijft NL veilig. Terwijl het aantal mensen met TBC in NL beperkt is, blijft TBC wereldwijd een van de meest dodelijke infectieziekten. Het is dus goed dat hier wereldwijd aandacht naar uit blijft gaan. En dit benadrukt ook het belang van vroegtijdige opsporing, dat we ook in Nederland alert moeten blijven op tuberculose zolang het wereldwijd nog zoveel voorkomt. In Nederland wordt TBC vaak gezien als een ziekte uit het verleden, maar er is nog veel voor nodig om dit werkelijkheid te laten worden.”

Wat is tuberculose?

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De ziekte kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als de bacterie in de longen zit. Tuberculose is goed te behandelen wanneer het tijdig wordt vastgesteld.

In 2023 kwam bij zestien patiënten een ernstige vorm van resistentie tegen antibiotica voor. De afgelopen tien jaar lag dit aantal tussen zes en achttien patiënten per jaar. Behandeling van patiënten met resistente tuberculose is moeilijker en duurt langer.

Vroege opsporing tuberculose

Door vroege opsporing van een tuberculose-infectie kunnen mensen behandeld worden, voordat ze ziek worden. Dit voorkomt dat meer mensen de ziekte tuberculose krijgen.

In 2023 werden er 1419 personen met een tuberculose-infectie gemeld. Hiervan werd 42 procent opgespoord door screening van mensen uit landen waar tuberculose veel voorkomt. 29 procent werd gevonden door bron- en contactonderzoek rondom een patiënt met tuberculose.

Het RIVM gaat de kerncijfers van tuberculose nog verder onderzoeken. Aan het einde van dit jaar is daar meer over te lezen in het surveillancerapport ‘Tuberculose in Nederland’.

Wereld Stop Tuberculose Dag

Op zondag 24 maart is het Wereld Stop Tuberculose Dag. Deze dag maakt mensen bewust van tuberculose. Wereldwijd is tuberculose een van de belangrijkste oorzaken van sterfte door een infectieziekte.

Bron: RIVM

Foto: © Carl.Cordonnier

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.