De ondersteuning van professionele richtlijnen en besluitvorming in de Commissie Praktische Tuberculosebestrijding (CPT)

De Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) beoogt een spin in het web van de Nederlandse tbc-bestrijding te zijn. Zij vormt het landelijke, multidisciplinaire overleg van professionals in de tbc-bestrijding. Al meer dan 60 jaar worden in de CPT de richtlijnen en protocollen voor de bestrijding van tuberculose in Nederland vastgesteld, in goed overleg met de klinische sector, met name de longartsen (NVALT).
De CPT heeft als taak om relevante bestuurlijke, technische, medisch-inhoudelijke en epidemiologische ontwikkelingen te signaleren, te interpreteren en zo nodig een landelijk gecoördineerde actie te initiëren ten behoeve van een doeltreffende, doelmatige en eenduidige bestrijding van tuberculose.
De CPT beoogt met haar werkzaamheden tevens het draagvlak voor samenhangend nationaal en internationaal beleid in de tbc-bestrijding te vergroten en de deskundigheid van de CPT-leden te bevorderen.

Samenstelling en werkwijze
De voorzitter van de CPT is een arts tbc-bestrijding of longarts van een GGD. Momenteel is dat mevrouw W. Meijer, arts tbc-bestrijding, hoofd afdeling tbc-bestrijding GGD Amsterdam.
KNCV Tuberculosefonds verzorgt het secretariaat van de CPT. Secretaris is op dit moment mevrouw C.G.M. Erkens, arts tbc-bestrijding.
In de CPT zijn de regio’s voor tbc-bestrijding vertegenwoordigd en tevens de relevante beroepsverenigingen en ketenpartners. De CPT heeft 23 vaste leden en komt 4 keer per jaar bijeen.
Meer informatie over leden en de werkwijze van de CPT vindt u in het Huishoudelijk Reglement.

Werkgroepen
De CPT heeft een aantal werkgroepen ingesteld. Er zijn permanente werkgroepen zoals de Plenaire visitatiecommissie en de Werkgroep MSR. Andere werkgroepen worden ingesteld voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor het maken van een richtlijn, inclusief de evaluatie van de implementatie.
Bij het samenstellen van de werkgroepen wordt gestreefd naar een brede samenstelling zowel in geografische zin als qua deskundigheid en discipline. In werkgroepen kunnen ook niet CPT-leden zitting hebben.
De vaste werkgroepen van de CPT zijn:

Vergaderdata

2017

Vrijdag 17 maart

Vrijdag 30 juni

Vrijdag 22 september

Vrijdag 8 december

Locatie: Jaarbeurs Vergadercentrum (Beatrixgebouw), Utrecht

 

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Donatie opzeggen

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.